Ny sökning
EX0889

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Welcome to Master thesis in Rural Development, Spring 2023.

During the master's thesis course you will conduct an independent project that culminates in your master's thesis. If you are in this course, please ensure that you are in contact with course leader, and that you have a supervisor to guide the development of your project.

Please refer to the syllabus, grading criteria, and schedule below.

Good luck!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0889-30105 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0889

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30330)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30192)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30213)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30154)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30166)

2019-01-21 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Grading Criteria for the Course Master Thesis of the Master's Programme; Rural Development and Natural Resource Management. EX0889.

5

 • Be able to grasp and apply scientific rigour that includes the ability to discover and formulate a well-motivated and original research question
 • Be able to design a scientific, well-formulated and original study, and to identify and apply well-designed methods in order to be able to critically discuss and answer the question in an analytical way within a specified time frame
 • Be able to formulate an advanced and well-motivated theoretical approach
 • Be able to write in a scientifically analytical, well-structured, and advanced form, and to orally present the results in such a form
 • Be able to use formerly acquired knowledge in order to critically, independently and scientifically analyse practices of rural development and natural resource management at an advanced level

4

 • Be able to grasp and apply scientific rigour that includes the ability to discover and formulate a well-motivated research question
 • Be able to design a scientific and well-formulated study, and to identify and apply well-designed methods in order to be able to critically discuss and answer the question in an analytical way within a specified time frame
 • Be able to formulate a thorough and well-developed theoretical approach
 • Be able to write in a scientifically well-structured, and well-argued form, and to orally present the results in such a form
 • Be able to use formerly acquired knowledge in order to independently and scientifically analyse practices of rural development and natural resource management at an advanced level

3

 • Be able to grasp and apply scientific rigour that includes the ability to discover and formulate a research question
 • Be able to design a scientific study, and to identify and apply adequate methods in order to be able to discuss and answer the question in a satisfactory way within a specified time frame
 • Be able to develop an adequate theoretical approach
 • Be able to write in an adequately scientifically structured, and comprehensible form, and to orally present the results in such a form
 • Be able to use formerly acquired knowledge in order to scientifically discuss practices of rural development and natural resource management at an advanced level

Insufficient (U)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55000 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: EX0889 Anmälningskod: SLU-30105 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%