Ny sökning
EX0867

Självständigt arbete i biologi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0867

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, G2E (EX0867-30033)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, G2E (EX0867-40147)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, G2E (EX0867-40142)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, G2E (EX0867-40047)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, G2E (EX0867-40114)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi, G2E (EX0867-40115)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

I denna kurs finns ingen obligatorisk kursbok. Studenterna kommer arbeta med egen identifierad litteratur och vissa texter som kommer delas ut till studenterna av kursledningen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Biologi
Kurskod: EX0867 Anmälningskod: SLU-40004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%