Ny sökning
EX0860

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/ .

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!

Nedan följer viktig information för dig som ska gå kursen:

  • För att bli antagen behöver du 30 hp på avancerad nivå inom ämnet landskapsarkitektur (LK) samt ett godkänt självständigt arbete på grundnivå. Arbetets inriktning på den här kursen ska vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste därför ha minst 15 hp på avancerad nivå av relevans för arbetets ämne/inriktning (gärna mer). Din undersökning kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt inriktat arbete. Den ska vara inom ämnesfälten: förvaltning, gestaltning eller planering.

  • För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att arbetet ska hinna bli klart inom givna tidsramar bör du före kursstart ha en tydlig idé om vad det ska handla om och förslag på lämplig teori och metod(-er) för att genomföra det. Redan före kursen kan det vara idé att fundera på problemrymd och forskningsfråga/-or för att börja ringa in ämnet.

  • Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten. Erfarenheten visar att det ger många fördelar vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen.

Skicka ditt/ert förslag på ämne till viveka.hoff@slu.se med cc asa.ahrland@slu.se senast den 8 januari kl. 9.00 med nedanstående information, så vi kan matcha ditt/ert arbete med lämplig handledare.

  1. Ditt/era namn
  2. Förslag på ämne
  3. Om undersökningen är ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete
  4. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla ingår i ämnet LK- landskapsarkitektur )
  5. Vilka kurser du/ni har gått på avancerad nivå och vilken kurs/vilka kurser du anser har särskild relevans för ämnet för ditt självständiga arbete samt hur du med arbetet avser att fördjupa dina kunskaper inom området/fältet.
  6. Förslag på teori, metod/-er/genomförande
  7. Språk (sv eller eng)

Kursen börjar 15 januari med egna studier (se schemat). Studiehandledningen kommer skickas ut i förväg. Den 16 januari kl. 13-16 i sal L, Undervisningshuset, är det upprop, information och möjlighet att ställa frågor. Då är det viktigt att vara med. Om du har förhinder ska du meddela det i förväg.

Observera att du blir registrerad först efter kursstart (under förutsättning att alla förkunskapskrav är uppfyllda) och får först då tillgång till Canvassidan.

Arbetet bedrivs självständigt under kursen. Du kommer ha stöd av en handledare. De få organiserade kurstillfällena är också viktiga för att hjälpa dig framåt. Praktisk information kring kursen har vi i en studiehandledning och på Canvas finns också en del annat material som kan ge stöd i arbetsprocessen. Här på kurshemsidan ligger ett preliminärt schema. Observera att ändringar kan ske.

Vänliga hälsningar

Åsa Ahrland och Viveka Hoff

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0860

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10200)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30044)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10038)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30137)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10137)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30123)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10136)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30040)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10044)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30062)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10073)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0860 Anmälningskod: SLU-30158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%