Ny sökning
EX0860

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/ .

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!

Nedan finns en del viktig information för dig som ska gå kursen:

  • För att bli antagen behöver du 30 hp på avancerad nivå inom ämnet (LK) samt ett godkänt självständigt arbete på grundnivå. Ämnet du väljer ska vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste därför ha minst 15 hp på avancerad nivå inom ett ämne som relevant för arbetet (gärna mer). Din undersökning kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete. Den ska vara inom ämnesfälten: förvaltning, gestaltning eller planering.

  • För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att arbetet ska hinna bli klart inom givna tidsramar bör du ha en tydlig idé om vad det ska handla om före kursstart.

  • Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten. Erfarenheten visar att det ger många fördelar vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen.

Skicka ditt/ert förslag på ämne till kursledningen (både till viveka.hoff@slu.se och asa.ahrland@slu.se) senast den 9 januari med följande information, så matchar vi snabbare arbetet med lämplig handledare:

  1. Ditt/era namn
  2. Förslag på ämne
  3. Om undersökningen är ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete
  4. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla inom ämnet LK – landskapsarkitektur)
  5. Ange hur många poäng du/ni har inom detta ämnesfält (på avancerad nivå) och hur denna uppsats kan fördjupa de kunskaper du/ni har inom ämnesfältet.
  6. Förslag på metod/-er/genomförande
  7. Språk (sv eller eng)

En uppdaterad version av studiehandledningen kommer att finnas vid kursstart.

Kursen inleds med upprop och ett första informationstillfälle i halvklass 16 januar i sal Umeå, Ulls Hus. Det är det viktigt att vara med på. Om du har förhinder ska du meddela det i förväg. Första passet ligger på förmiddagen, då tänker vi oss att ni med efternamn på A-Je kan komma, medan vi träffar er med efternamn som börjar på Jo-W på eftermiddagen. Skulle ni som jobbar i par tillhöra olika grupper, väljer ni själva vilket pass ni vill gå på.

Arbetet bedrivs självständigt under kursen. Du kommer ha stöd av en handledare, men de fåtal organiserade kurstillfällena är också viktiga för att hjälpa dig framåt. Praktisk information kring kursen har vi i en studiehandledning och på Canvas finns också en del annat material som kan stötta i arbetsprocessen. Här på kurshemsidan ligger ett preliminärt schema. Observera att ändringar kan ske. Vi har också skickat ut en katalog via mail med förslag på lämpliga ämnen som vi gärna handleder. Titta gärna i den och låt er inspireras!

Vänliga hälsningar

Åsa Ahrland och Viveka Hoff

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0860-30044 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0860

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30158)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10200)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10038)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30137)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10137)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30123)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10136)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30040)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10044)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30062)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10073)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 149964 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0860 Anmälningskod: SLU-30044 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%