Ny sökning
EX0724

Examensarbete i energisystem

Examensarbete på 30hp genomförs inom civilingenjörsprogrammet i energisystem som en avslutning på utbildningen. Där ska studenten visa att han eller hon med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt kan planera och genomföra ett projektarbete på egen hand inom givna tidsramar. Studenten ska visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde och det ingår också att redovisa arbetet både skriftligt och muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten opponera på en annan students text och muntliga presentation.

Information från kursledaren

För information om kurs se länk
Examensarbete i energisystem

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0724-30181 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0724

Läsåret 2022/2023

Examensarbete i energisystem (EX0724-30068)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Examensarbete i energisystem (EX0724-10060)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Examensarbete i energisystem (EX0724-10208)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Examensarbete i energisystem (EX0724-30221)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Examensarbete i energisystem (EX0724-10236)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Examensarbete i energisystem (EX0724-30178)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Examensarbete i energisystem (EX0724-10184)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Examensarbete i energisystem (EX0724-30239)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Examensarbete i energisystem (EX0724-10279)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Examensarbete i energisystem (EX0724-10148)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygsskala: Godkänd icke-godkänd

Mer information: Examensarbete i energisystem

Litteraturlista

  1. Ingen obligatorisk kurslitteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E) Kurskod: EX0724 Anmälningskod: SLU-30181 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%