Ny sökning
DO0130

Rehabilitering inom djuromvårdnad

Vid föreläsningar, obligatoriska demonstrationer och obligatoriska övningar på levande och/eller döda djur samt modeller får studenten teoretiska kunskaper i rehabilitering inom djuromvårdnad, exempelvis vid sjukdomar och skador i rörelseapparaten. Undervisning sker, med fokus på djuromvårdnad, om vävnadsskador samt när, hur och varför ett urval utvärderings- och behandlingsmetoder används. I kursen ingår ett obligatoriskt studiebesök på en rehabiliteringsavdelning.


Genom redovisningar, diskussioner och granskning av artiklar tränas studenten i en etisk evidensbaserad rehabilitering inom djuromvårdnad.


Information från kursledaren

Betygskriterier och schema hittar ni i gemensam pdf fil. Observera att schemat är sammanfogat med schemat för kursen Självständigt arbete i djuromvårdnad, EX0994.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0130-30031 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0130

Läsåret 2022/2023

Rehabilitering inom djuromvårdnad (DO0130-30307)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

·“BSAVA Manual of canine and feline rehabilitation, supportive and palliative care” (Samantha Lindley & Penny Watson)

·Artiklar och annat material inom området, vilka kommer att finnas på Canvas

ÖVRIG REKOMMENDERAD LITTERATUR

·“Animal Physiotherapy” (McGowan, Goff & Stubbs)

·“Canine rehabilitation and physical therapy” (Millis & Levine)

·“Essential Facts of Physiotherapy in dogs and cats Rehabilitation and Pain Management” (Bockstahler, Levine & Millis)

·“Equine Sports Medicine & Surgery” (Hinchcliff, Kaneps & Geor)

·“Handbook of Veterinary Nursing” (Orpet & Welsh)

·“Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera” (Björklund & Paulsson)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0130 Anmälningskod: SLU-30031 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%