Ny sökning
DO0129

Djuromvårdnadens grunder

Syftet med kursen är att introducera studenten till djuromvårdnad som ett vetenskapligt ämne och yrkesrollen som djursjukskötare.

Information från kursledaren

Varmt välkomna till Djuromvårdnadens grunder, den första kursen på djursjukskötarprogrammet!

Ni hittar ett preliminärt schema om ni klickar på ikonen till höger.

Under fliken Litteraturlista finns en lista över rekommenderad litteratur till kursen. Observera att ingen litteratur är obligatorisk, och ni väljer själva om ni vill köpa någon litteratur. De rekommenderade böckerna finns också att låna på Ultunabiblioteket och vissa finns även som eböcker.

Kursen kommer huvudsakligen ges på campus, men några moment kommer att ges digitalt via Zoom (se schema). Zoomlänkar kommer att finnas i kursens digitala kursrum på lärplattformen Canvas. Där kommer det också läggas upp åhörarkopior till föreläsningar, information om gruppindelningar etc. Se https://student.slu.se/studier/nystudent/ för information om vad du behöver göra för att komma igång med ditt studentkonto och våra digitala system! Aktivera gärna ditt studentkonto så snart som möjligt.

Kursledare för kursen är Sara Oltegen, som nås på sara.oltegen@slu.se fr.o.m. 31 juli. Om frågor av akut art uppstår innan dess kontaktas lämpligen Utbildningsservice på us-dss@slu.se, som vid behov kan hänvisa er vidare.

Vi ser fram emot att träffa er!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0129-10030 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0129

Läsåret 2022/2023

Djuromvårdnadens grunder (DO0129-10216)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Rekommenderad litteratur DO0129


\*\***BSAVA Textbook of Veterinary Nursing.** \*\*6. ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association
Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. (2020)
ISBN: 9781910443392
Denna bok finns inläst för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Coumbes Equine Veterinary Nursing**, 2nd ed.
Coumbe, K (2012)
ISBN: 9780470656556
Denna bok finns inläst för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
\*\***BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing**. \*\*Gloucester: British Small Animal Veterinary Association
Varga, M., Lumbis, R. & Gott, L. (EDT) (2012)
ISBN: 9781905319350
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Low Stress Handling Restraint and Behavior Modification of Dogs & Cats**
Yin, S. (2009)
ISBN: 9780964151840
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**The Pet-friendly veterinary practice: A guide for practioners.** Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice
[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195561614000114?via%3Dihub]()
Herron, M. E. & Shreyer, T. (2014)
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**The ethology of domestic animals: an introductory text**
Jensen, P. (2017)
ISBN : 9781786391650
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Studietekniktips, SLU Studierservice**
[https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studieteknik/]()
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Språkverkstad, SLU Studieservice**
[https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriv-och-sprakhjalp/]()
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Skriva och referera, SLU Biblioteket**
[https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/]()
[https://www.slu.se/site/bibliotek/]()
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Skrivguiden**
[http://skrivguiden.se/]()
Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå
universitet
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Medicinsk ordbok.** Belfrag förlag.
[http://medicinskordbok.se/]()
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Latinsk ordlista** (pdf-fil)
SLU Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi (rev. 1999).
Tillgänglig från kursstart. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således
inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.
**Medicinska ord.** 7:e upplagan. Studentlitteratur AB.
Lundh, B. & Malmquist, J. (2020).
ISBN: 9789144138251
Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den
litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0129 Anmälningskod: SLU-10030 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%