Ny sökning
DO0126

Färdighetsträning av kliniska moment

Syftet med kursen är att förbereda studenten inför det praktiskt kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård, med fokus på häst, hund och katt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för DO0126

Läsåret 2022/2023

Färdighetsträning av kliniska moment (DO0126-30180)

2023-02-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Färdighetsträning av kliniska moment (DO0126-30085)

2022-02-18 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0126 Anmälningskod: SLU-30030 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 35%