Ny sökning
DO0125

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

Genom föreläsningar, grupparbeten, obligatoriska workshop och redovisningar tränas studenten i att identifiera omvårdnadsbehov vid sjukdomstillstånd samt introduceras i omvårdnadsteori, patientsäkerhet- och kvalitetsarbete inom djuromvårdnad. Kursen omfattar patologi och patofysiologi samt särskilda omvårdnadsbehov i följande organsystem; cirkulations-, respirations-, urin- och reproduktionsorganen, hud, smärta samt nervsystem inklusive sinnesorgan med fokus på ögon. I kursen klargörs principer för sårbehandling och sårbedömning. Journal- och intygsskrivning inklusive registrering och identifiering av djur tränas under gruppövningar och ett obligatoriskt seminarium. Kursen tar upp svensk vaccinationspolicy och vanligt förekommande infektionssjukdomar, immunmedierade sjukdomar och blödningsrubbningar. Övriga områden som kursen omfattar är farmakologi, vätsketerapi, hantering och administrering av läkemedel samt läkemedelsberäkning, basal vårdhygien, genetisk terminologi samt pediatrisk omvårdnad av häst, hund och katt. Kursen omfattar övergripande lagstiftning knutna till kursmålen.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-09-01

Andra kursvärderingar för DO0125

Läsåret 2022/2023

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DO0125-30179)

2023-02-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DO0125-30084)

2022-02-18 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

I kursen är det tre böcker som är obligatorisk litteratur. Övriga titlar är endast litteraturtips som kan vara användbara under kursen. Dessa böcker finns tillgängliga online.
Den obligatoriska litteraturen kommer ni att kunna använda under flera av kommande kurserna på programmet.

Böcker markerade med
*) finns tillgänglig som talbok via Legimus.se
**) finns tillgänglig som talbok via Legimus.se men inte senaste upplagan

OBLIGATORISK LITTERATUR

OMVÅRDNAD

**) Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. (2020). BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6 th ed. British Small Animal Veterinary Association. ISBN: 9781910443392. (** 5 th ed. finns tillgänglig – ISBN: 9781905319268)

Coumbe, K.M. (2012). Equine Veterinary Nursing. 2 th ed. Wiley Blackwell. ISBN: 9780470656556. Boken finns tillgänglig online i pdf-format: https://www.pdfdrive.com/equine-veterinary-nursing-e157763313.html

FARMAKOLOGI

*) Norlén, P & Lindström, E (red). (2021). Farmakologi. Liber AB. ISBN: 9789147131198.

---------------------------------

REKOMMENDERAD LITTERATUR (LITTERATURTIPS)

OMVÅRDNAD

Bassert, J.M., Beal, A.D., Samples, O.M. (2018). McCurnin’s Clinical Textbook for Veterinary Technicians. 9 th ed. Elsevier. ISBN: 9780323394611. Boken finns tillgänglig online: https://www.pdfdrive.com/mccurnins-clinical-textbook-for-veterinary-technicians-e187130959.html. 10 th ed. (2021) finns inte tillgänglig online. ISBN: 9780323751513.

Girling, S.J. (2013).* Veterinary Nursing of Exotic pets*. 2 th ed. Wiley Blackwell. ISBN: 9780470659175. Finns tillgänglig online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=1119454&pq-origsite=primo alternativt https://www.pdfdrive.com/veterinary-nursing-of-exotic-pets-e158099964.html

PATOLOGI, LABORIETEKNIKER/-ANALYSER

Barger, A & Macneill, A. (2013) Clinical Pathology and Laboratory Techniques for Veterinary Technicians. Wiley Blackwell. ISBN: 9781118341933. Boken finns tillgänglig online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=1381805&pq-origsite=primo alternativt https://www.pdfdrive.com/clinical-pathology-and-laboratory-techniques-for-veterinary-technicians-d158021907.html

Bellwood, B & Andrasik-Catton, M. (2013) Veterinary Technician’s Handbook of Laboratory Procedures. Wiley Blackwell. ISBN: 9781118341933. Boken finns tillgänglig online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=1381805&pq-origsite=primo alternativt https://www.pdfdrive.com/veterinary-technicians-handbook-of-laboratory-procedures-e177693811.html

Brooks, H. (2010). General Pathology for Veterinary Nurses. Wiley-Blackwell. ISBN: 9781405155908. Boken finns tillgänglig online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=1191568&query=General+Pathology+for+Veterinary+Nurses

FARMAKOLOGI

Läkemedelsberäkning (Litteraturtips kommer att finnas på kursens Canvassida).

Riviere, J.E & Papich, M.G. (2018). Veterinary Pharmacology & Therapeutics. 10 th ed. Wiley Blackwell. ISBN: 9781118855829. Boken finns tillgänglig online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=5167239&pq-origsite=primo alternativt https://www.pdfdrive.com/veterinary-pharmacology-and-therapeutics-d196797686.html

PEDIATRIK

Bernard, W.V. & Barr, B.S. (2012). Equine Pediatrics Medicine. Manson Publishing. ISBN: 9781840760811. Boken finns tillgänglig online fr o m kapitel 1: https://www.pdfdrive.com/equine-pediatric-medicine-d165222940.html

Peterson, M.E. & Kutzler, M.A. (2011). Small Animal Pediatrics: The First 12 Months of life. Elsevier. ISBN: 9781416048893. Boken finns tillgänglig online fr o m kapitel 1: https://www.pdfdrive.com/small-animal-pediatrics-the-first-12-months-of-life-e164767555.html

GENETIK

*) Nicholas, S.J. (2010). Introduction to veterinary genetics. 3 th ed. Wiley Blackwell. ISBN: 9781405168328. Boken finns tillgänglig online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=707897&pq-origsite=primo alternativt https://www.pdfdrive.com/introduction-to-veterinary-genetics-d33474901.html

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0125 Anmälningskod: SLU-30046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 65%