Ny sökning
DO0120

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupad kunskap i specifik omvårdnad inom anestesisjukvård för häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0120-20010 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0120

Läsåret 2022/2023

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-20128)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-20032)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-20045)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturtips
I denna kurs finns ingen obligatorisk litteratur utan nedanstående är förslag på litteratur som passar i kursen.

Thomas, John A & Lerche, Phillip. (2016). Anesthesia and Analgesia for Veterinary Technicians. Mosby. ISBN: 9780323249713

Taylor, PM, Clarke, KW. 2nd ed. (2007). Handbook of Equine Anaesthesia. WB Saunders Ltd. ISBN: 9780702028359

Clarce-Price, S, (2013), Topics in Equine Anesthesia, An Issue of Veterinary Clinics: Equine Practice. Elsevier. ISBN: 9781455773466


Nedanstående är ytterligare förslag för frivillig fördjupning.

Duke-Novakovski, T., De Vries, M. & Seymour, C. (2016) BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia. Quedgeley: British Small Animal Veterinary Association. ISBN: 9781905319619

Longley, L. (2008). Anaesthesia of Exotic Pets. Saunders Ltd. ISBN: 9780702028885


Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0120 Anmälningskod: SLU-20010 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%