Ny sökning
DO0109

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur sjukdom kan uppstå och spridas i djuret och miljön. Kursen ger grundläggande kunskap om hur sjukdomar hos djur kan uppstå, diagnostiseras och förebyggas. Kursen ger också en insikt i infektionssjukdomars spridning.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen i Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (7,5hp)!

Preliminärt schema ligger under schema-fliken. Längre fram kommer ni också få tillgång till kursens Canvasrum. Bra att känna till är att det är obligatoriska laborationer i bakteriologi första kursveckan tis-fre på eftermiddagarna. Det kommer att vara två labbgrupper, A respektive B. Gruppindelning publiceras i samband med att antagningsbeskeden är klara till kursen och kurssidan i Canvas öppnar. Har ni behov att vara i specifik grupp går det bra att byta, eventuellt byte administrerar ni själva genom att hitta en kursare i lämplig grupp att byta med.

Lista på rekommenderad kurslitteratur finns tillgänglig i Ladok. Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar. Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som ges ut på föreläsningar eller läggs ut på Canvas.

Om ni behöver kontakta mig är det viktigt att ni gör det via eran studentmejl för att minska risken att hamna i skräpposten. För er som har behov av anpassad undervisning önskar jag att ni kontaktar mig i god tid innan kursstart.

Vi ses i januari!

Med vänliga hälsningar

Lisa Lindström, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0109-30022 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0109

Läsåret 2022/2023

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30182)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30087)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30096)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30243)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30254)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Rekommenderad litteratur för DO0109
Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar.

Titel: Klinisk mikrobiologi - infektioner, immunologi, vårdhygien

Förlag: Liber (2018, upplaga 5)

ISBN: 9789147106660

Författare: Elsy Ericson, Thomas Ericson, Boris Kan (red.)
Denna bok anges som litteraturtips även i åk 2 under kursen Vårdhygien (DO0118).

Titel: General Pathology for Veterinary Nurses

Förlag: Wiley Blackwell (2010, upplaga 1)

ISBN: 9781405155908

Författare: Harriet Brooks

Denna bok finns tillgänglig online via SLU biblioteket

Titel: BSAVA Textbook of Veterinary Nursing

Förlag: British Small Animal Veterinary Association (2020, upplaga 6)

ISBN: 9781910443392

Författare: Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux, Lynn Turner

*OBS! Främst referenslitteratur. Denna bok tar upp stora delar av en djursjukskötares arbetsområde och kan alltså komma att anges som litteraturtips även i andra kurser. Observera att det precis kommit ut en ny upplaga (6), dock är den tidigare upplagan (5) också helt OK inför denna kurs. Kapitel 7 som handlar om parasiter ligger som en PDF under modulen parasitologi. *

Länkar

Databas bakteriologi: www.vetbact.org

Parasiter katt: http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt

Parasiter hund: http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund

Parasiter häst: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast

Endoparasiter hos häst: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/invartes-parasiter-endoparasiter-hast

Provtagning: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-hast

Provtagningsinstruktioner (gällande endoparasiter): https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/parasiter-hos-hast/trackprov-fran-hast/

Löss: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/loss-hast

Fotskabb: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/fotskabb-chorioptes-equi-hast

Läs översiktligt: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/fastingar-knott-svidknott-flugor-och-bromsar-hast

Läs översiktligt: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/sommarsar-orsakat-av-habronema-hast

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-ekto--och-endoparasitinfektioner-hos-hund-och-katt--behandlingsrekommendation#hmainbody1

Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som läggs ut på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0109 Anmälningskod: SLU-30022 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%