Ny sökning
DO0103

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2

Kursen avser att fördjupa studentens teoretiska och praktiska färdigheter i de moment som ingår i en djursjukskötarens arbete på ett djursjukhus/klinik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0103-10054 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0103

Läsåret 2022/2023

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10211)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10072)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10097)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10299)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10147)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0103 Anmälningskod: SLU-10054 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%