Ny sökning
DO0102

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1

Arbetsmetoder, miljöer och medicinska frågeställningar belyses ur ett omvårdnadsperspektiv. Detta sker via obligatorisk praktisk färdighetsträning på djursjukhus och kliniker samt genom en obligatorisk förelagd individuell redovisning. De praktiska momenten ger studenten möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom djuromvårdnad och veterinärmedicin. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dessutom möjlighet till personlig utveckling av studentens kommunikativa och informativa skicklighet. Den individuella redovisningen ger studenten möjlighet att teoretisera och fördjupa sin förståelse för de praktiska moment som ingår i kursen inkl hållbarhetsaspekter inom djuromvårdnaden.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för DO0102

Läsåret 2023/2024

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 (DO0102-OM102)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 (DO0102-40117)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 (DO0102-40026)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 (DO0102-40028)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 (DO0102-40122)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 (DO0102-40088)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturtips: Kurslitteratur/artiklar/information som ni hittills använt under djursjukskötarprogrammet är relevant för denna kurs

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39970 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0102 Anmälningskod: SLU-40008 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%