Ny sökning
BI1432

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap om djurskydd, djurvälfärd och djuretik. Studenterna får en förståelse för samspelet mellan forskning, djurskydd, djurvälfärd och samhällets värderingar. Djurhållningsrelaterade frågor diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv och med en vetenskaplig grund.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1432

Läsåret 2023/2024

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (BI1432-10040)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (BI1432-20004)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1432 Anmälningskod: SLU-20077 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%