Ny sökning
BI1428

Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv

Kursen omfattar immunsystemets uppbyggnad, allergi och immunrelaterade sjukdomar med koppling till livsmedel, och antikroppsbaserade tillämpningar.


Vid föreläsningar och obligatoriska gruppövningar behandlas följande avsnitt:  • immun-systemet och deras roll vid infektioner  • allergier och livsmedelskomponenter  • antikroppars struktur, egenskaper och framställning av antikroppar  • tillämpningar baserade på antikroppar inom naturvetenskap och livsmedelanalyser
Vid laborationer (obligatoriska) behandlas aktuella tekniker inom immunodetektion och fördjupning görs genom gruppuppgifter om valda ämnen.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1428-10429 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1428

Läsåret 2022/2023

Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv (BI1428-10337)

2022-09-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: BI1428 Anmälningskod: SLU-10429 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%