Ny sökning
BI1422

Genetik

I kursen behandlas genetik, främst hos högre växter och djur. Exempel tas från aktuell genetisk litteratur.


Vid föreläsningar och obligatoriska gruppövningar behandlas följande avsnitt:  • det genetiska informationsflödet: DNA-replikation, RNA-syntes,


RNA-splitsning och proteinsyntes  • celldelning och bildning av könsceller  • uppkomst och konsekvenser av genetisk variation  • mendelsk nedärvningsteori och dess utvidgning  • kvantitativ genetik  • tillämpningar inom växtförädling för livsmedels-kvantitet och kvalitet
Vid laborationer och gruppdiskussioner behandlas aktuella tekniker inom genetisk analys och fördjupning görs genom gruppuppgifter om valda ämnen som redovisas muntligt och skriftligt.


Information från kursledaren

Hej!

Du är varmt välkommen till kursen "Genetik" (BI1422). Kursintroduktion sker den 28:e augusti kl. 09.00 i sal P (Ulls hus).

Föreläsningarna under kursen kommer vi att ta upp olika grundläggande moment och kunskaper i genetik. Dessa kunskaper är också grunden för genomförande av de obligatoriska momenten som inkluderar laborationer, problemlösningar, gruppövningar och tentamina. Jag rekommenderar därför starkt att ni närvarar vid dessa föreläsningar.

Delar av kursen kommer att ges tillsammans med kursen "Genetik, cellbiologi och mikrobiologi" (BI1278), dessa moment är markerade med gul bakgrund i det preliminära schemat som finns upplagt.

Du kan registrera dig själv till kursen med början en vecka innan kursstart fram till några dagar efter kursens början. Detta gör du på studentwebben via länken ”Mina studier”. För att du ska kunna bli registrerad på kursen behöver du uppfylla förkunskapskraven som omfattar grundläggande kunskaper i kemi motsvarande 10 hp varav 5 hp i biokemi, se kursplanen på kurshemsidan.

Om du ännu inte uppnått dessa förkunskapskrav så kontakta mig.

Har du andra frågor rörande kursen är du också välkommen att höra av dig till mig.

Med vänliga hälsningar,

Pär Ingvarsson, kursledare (par.ingvarsson@slu.se, 018-673230)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1422-10432 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1422

Läsåret 2022/2023

Genetik (BI1422-10259)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Klug, W., Cummings, M., Spencer, C., Palladino, M., Killian, D. (2020)
Essentials of Genetics, 10th (Global) Edition or earlier editions, Pearson Education Ltd, ISBN: 9781292350424

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1422 Anmälningskod: SLU-10432 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%