Ny sökning
BI1403

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv

Vill du veta vilka växter och småkryp du träffar på i naturen och din närmiljö? Behöver du känna igen växter och insekter som har betydelse för växtodling, eller som kan påverkas av hur vi använder marken och landskapet? Den här kursen ges på halvfart på distans och behandlar grunderna i systematik och identifiering av växter och insekter, som vi följer under sommarsäsongens olika skiften.

Generella kunskaper om växter och djur är grundläggande för att förstå hur våra naturmiljöer och våra odlingslandskap fungerar. Det gäller deras generella ekologi såväl som de specifika nytto- och skadedjur samt ogräs som påverkar dem. Kursen tar upp grunderna i systematik och identifiering av växter och leddjur, framför allt insekter, inklusive en del artkunskap och igenkänning av viktiga grupper. Omfattningen är generell och bred, med visst fokus på organismer av betydelse för växtodling och naturvård, inklusive organismer som fungerar som indikatorer genom sin biologi och sina ståndortsegenskaper.

Undervisningen sker till stor del på distans genom egenstudier med bestämningslitteratur, webbaserade föreläsningar och inspelat material. Återkoppling och handledning på distans sker via era egna digitala fotografier och ibland i realtid via webben. Flera tillfällen ges också till lärarledda exkursioner och regelbundna mikroskopövningar på plats, med insamlat material. Deltagande i minst en kombinerad exkursion och mikroskopövning som sträcker sig över 2 eller 3 dagar är obligatoriskt för att fullgöra kursen.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen i Floristik och Faunistik. Försök registrera er så snart som möjligt på kursplattformen Canvas för att få del av material och information.

Kursen äger rum i Alnarp, Skåne på distans. Alla exkursioner och övningar äger rum i Skåne, men närvaro på plats är inte obligatorisk. Det går att genomföra kursen helt på distans också.

Om du inte har fått ett utskick via epost eller kommer åt Canvas för att få en länk til zoomföreläsningar så hör av dig till Mattias Larsson (mattias.larsson@slu.se)

Litteraturlista

Insekter-en fälthandbok

Douwes, Hall, Hansson, Sandhall

Boken är en nyckelbok till familjer med exempelbilder på familjerna, men tar er inte till art. Den kräver också att man har tillgång till en stereolupp. De visar dock bra exempelbilder från alla familjer (och hos bin till släkte). Originalet från 1997 är slutsålt hos förlaget sedan länge. Media-tryck på Lunds universitet har något nytryck eller faksimiltryck av den gamla insektsboken.

Boken kan beställas från Media-tryck via mail: SERVICE - Media-Tryck media-tryck@service.lu.se
Bokbestallningar bookorder@service.lu.se


Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer 2013

Krok, Almqvist, Jonsell, Jonsell

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1403-50091 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1403

Läsåret 2022/2023

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv (BI1403-50102)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv (BI1403-50096)

2022-06-06 - 2022-08-28

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betyg 3 4 5
Generellt 60% av totalpoäng 75% av totalpoäng 90% av totalpoäng
Inlämningar uppgifter Artportalen, Ståndort, Indikator etc Godkäntnivå (inlämning av fullgjord uppgift) Endast betyget godkänd ges Endast betyget godkänd ges
Bestämningsövningar, Nyckling Godkäntnivå (demonstration av tillräckliga färdigheter) Endast betyget godkänd ges Endast betyget godkänd ges
Inlämningar dokumenterade observationer 60% av totala antalet observationskrav 75% av totala antalet observationskrav 90% av totala antalet observationskrav
Quiztester kravgrupper, andra kunskapsfrågor 60% av totala antalet poäng 75% av totala antalet poäng 90% av totala antalet poäng
Inlämningspoäng och quizpoäng slås samman för totalbetyg (% av totalen)

Litteraturlista

  1. Insekter-en fälthandbok ("Obligatorisk") Författare: Douwes, Hall, Hansson, Sandhall Kommentar: Boken är en nyckelbok till familjer med exempelbilder på familjerna, men tar er inte till art. Den kräver också att man har tillgång till en stereolupp. De visar dock bra exempelbilder från alla familjer (och hos bin till släkte). Originalet från 1997 är slutsålt hos förlaget sedan länge. Media-tryck på Lunds universitet har något nytryck eller faksimiltryck av den gamla insektsboken. Boken kan beställas från Media-tryck via mail: SERVICE - Media-Tryck media-tryck@service.lu.se Media-Tryck Bokbestallningar bookorder@service.lu.se
  2. Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer 2013 ("Obligatorisk") Författare: Krok, Almqvist, Jonsell, Jonsell Kommentar: Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1403 Anmälningskod: SLU-50091 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 50%