Ny sökning
BI1397

Grundläggande och tillämpad ekologi

Ekologin behandlar organismers samspel med varandra och sin omgivning, och behövs för långsiktig hållbarhet i verksamheter som påverkar vår levande miljö. Söker du en bred förståelse av ekologi, med ett tillämpat perspektiv för gröna näringar? Vi börjar med att lära och förstå ekologins teoretiska begrepp och förklaringsmodeller. Dessa fördjupar vi inom era egna intresseområden, med vetenskapligt förhållningssätt och tillämpningar inom ekologi. Kursen ges på engelska.Ekologisk kunskap och dess praktiska tillämpningar utgör en central del i förverkligandet av globala utvecklingsmål såväl som svenska miljömål. Det är nödvändigt för att förena bevarandet av naturmiljöer och biologisk mångfald med livsmedelsförsörjning och hållbar konsumtion. Under kursen tar vi upp ekologins roll i hela kedjan från vetenskapligt studium och ekologisk teori till dess tillämpningar i dessa frågor.I kursens tidigare delar studerar vi ekologisk teori och generell praktik genom föreläsningar och litteraturstudier, seminarier och exkursioner. Med verkliga exempel som speglar era intressen fortsätter vi i projekt och empiriska studier med aktiva tillämpningar av hur ekologi kan påverka förutsättningarna för biologisk mångfald och långsiktigt nyttjande av naturresurser i våra gröna näringar och landskapsplanering.Kursen samläses i sin första hälft med BI1394 Grundläggande ekologi. Under kursens andra hälft fokuserar vi på fördjupningar och tillämpningar av ekologi inom specifika områden.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1397-10158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1397

Läsåret 2023/2024

Grundläggande och tillämpad ekologi (BI1397-10273)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grundläggande och tillämpad ekologi (BI1397-10330)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Ecology - from individuals to ecosystems. 5th edition Författare: Begon, Michael, Townsend, Colin R. ISBN: 9781119279358 [Ecology - from individuals to ecosystems. 5th edition] (https://www.wiley.com/en-se/Ecology%3A+From+Individuals+to+Ecosystems%2C+5th+Edition-p-9781119279310) Kommentar: New 2021 edition of a classical and very comprehensive book on ecology.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1397 Anmälningskod: SLU-10158 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%