Ny sökning
BI1393

Evolution och ekologi

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp, domesticering, organismernas anpassningar till sin miljö, ekologiska strukturer och processer på populations- och organismsamhällsnivå.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1393

Läsåret 2023/2024

Evolution och ekologi (BI1393-10036)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Evolution och ekologi (BI1393-10169)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Evolution och ekologi (BI1393-10062)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

You will get all of your reading recommendations and necessary course literature once the course starts at the end of August, so you can relax :)

But in the meantime if you'd like to buy something interesting to read...

1) Domesticated
**Länk: **https://www.bokus.com/bok/9780393353037/domesticated/
**Författare: **Richard C Francis 
**ISBN: **9780393353037 
**Kommentar: **NOTE: that this course literature is NOT obligatory, but will provide additional information about the evolutionary and ecological histories of domestic animals that you will work with in the coming years. It is only available in English, but it is a fascinating and easy read. It is well worth the effort :)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1393 Anmälningskod: SLU-10176 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%