Ny sökning
BI1380

Urban Ecology for the Development of Sustainable Living

Vill du bidra till utvecklingen av en hållbar framtid? Är du intresserad av hur man kan designa en stad för både människor och andra organismer? Undrar du hur växter och djur kan trivas i urbana miljöer? Denna tvärvetenskapliga distanskurs skulle kunna passa dig.

Under de senaste decennierna är en av de största förändringarna på jorden att vild natur har omvandlats till mark som förvaltas av människor. Den snabba tillväxten av urbana områden har en extremt stor effekt på både människor och andra levande organismer. Urbana miljöer leder till en fragmentering av landskapet, men kan också utgöra habitat för de organismer som kan anpassa sig till stadsmiljön.

I FN:s hållbarhetsmål nr 11 – Hållbara städer och samhällen – pekar man på att hållbar utveckling endast kan uppnås genom att vi transformerar hur vi designar och förvaltar urbana områden. I denna process måste vi ta hänsyn till ekologin både hos nyttoorganismer, tex pollinatörer, som kan vara en resurs för växtodling, och hos skadedjur som behöver hanteras.

I denna kurs kommer vi att med hjälp av ett tvärvetenskapligt angreppssätt förbereda dig för att bidra till utvecklingen av hållbara städer, oberoende om din bakgrund är inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Centralt för kursen är begreppen urban ekologi och hållbar hantering av skadegörare, samt design och skötsel av olika typer av grönområden (t.ex. parker, trädgårdar, golfbanor, stadsodlingar) som är praktiska och anpassningsbara för mänskliga aktiviteter. 

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1380-40130 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1380

Läsåret 2023/2024

Urban Ecology for the Development of Sustainable Living (BI1380-40017)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2021/2022

Urban Ecology for the Development of Sustainable Living (BI1380-40153)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Note that some additional literature is given in connection with lectures, assignments, seminars and project work.** **

Books:

Douglas I et al. 2020. The Routledge Handbook of Urban Ecology, Second edititon. Routledge, New York. Available as ebook from SLU library

Marzluff MJ et al. 2008. Urban Ecology. An International Perspective on the Interaction Between Humans and Nature. Springer, New York. Available as ebook from SLU library

Articles and book chapters:

DeFries & Nagendra. 2017. Ecosystem management as a wicked problem Science 356: 265–270. DOI: 10.1126/science.aal1950 (Lecture KKG)

Egan PA, Dicks LV, Hokkanen HMT and Stenberg JA. 2020. Delivering integrated pest and pollinator management (IPPM). Trends in Plant Science 25: 577-589. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.01.006 (Lecture JSB)

Elmqvist, T., et al. 2015. Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14: p. 101-108. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.05.001 (Lecture KKG)

Isaksson C. 2020. Urban ecophysiology: beyond costs, stress and biomarkers. Journal of Experimental Biology 223: jeb203794. doi:10.1242/jeb.203794 (Lecture CI)

Isaksson C and Bonier F. 2020. Urban evolutionary physiology* *In: Urban Evolutionary Biology. Edited by Szulkin M, Munshi-South J and Charmantier A. Oxford University Press.

DOI: 10.1093/oso/9780198836841.003.0013 (Lecture CI)

Johnson TJ and Munshi-South J. 2017. Evolution of life in urban environments. Science 358, DOI: 10.1126/science.aam8327 (Lecture ÅL)

Karlsson Green K, Stenberg JA and Lankinen Å. 2020. Making sense of integrated pest management (IPM) in the light of evolution. Evolutionary Applications 13: 1791–1805.

https://doi.org/10.1111/eva.13067 (Lecture JSB)

Lin, B.B., S.M. Philpott, and S. Jha. 2015. The future of urban agriculture and biodiversity-ecosystem services: Challenges and next steps. Basic and Applied Ecology, 16(3): p. 189-201. https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.01.005 (Lecture KKG)

Lowe, E.C., et al., 2019. Engaging urban stakeholders in the sustainable management of arthropod pests. Journal of Pest Science, 92(3): p. 987-1002. 10.1007/s10340-019-01087-8 (Lectures LGB & KKG)

Milot E and Stearns SC. 2020. Evolution of humans in cities. In: Urban Evolutionary Ecology. Edited by Szuskin M., Munshi-South J and Charmantier A. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198836841.003.0016 *File available for download *(Lecture ÅL)

McKinney ML. 2008. Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals. Urban Ecosystems 11:161–176. https://doi.org/10.1007/s11252-007-0045-4 (Lecture ÅL)

Santangelo JS, Rivkin LR and Johnson TJ. 2018. The evolution of city life. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285: 20181529. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.1529 (Lecture ÅL)

Santangelo JS et al. 2022. Global urban environmental change drives adaptation in white clover. Science 375: 1275-1281, DOI: 10.1126/science.abk0989 (Lecture ÅL)

Steffen W et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347:1259855, https://doi.org/10.1126/science.1259855 (Lecture KKG)

Stenberg JA. 2017. A conceptual framework for integrated pest management. Trends in Plant Science 22: 759-769. doi: 10.1016/j.tplants.2017.06.010 (Lecture JSB)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1380 Anmälningskod: SLU-40130 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%