Ny sökning
BI1366

Växtskydd och mikrobiologi

Kursen ger fördjupad kunskap inom växtskydd och växtskyddsteori. Man lär sig hur man tolkar skador på kulturväxter, och hur man planerar och genomför åtgärder mot olika skadegörare. Studenter får kunskap i allmän mikrobiologi, mikroorganismernas betydelse för växten och om mikroorganismer som produktionsorganismer.

Information från kursledaren

2021-03-17

Hej!

Självregistrering i Ladok är möjligt 17-24 mars (därefter via kursadministratör). Ladok är nu kopplad till Canvas, så du ska få tillgång till Canvas-rummet per automatik när du blivit registrerad på kursen. Kursen börjar med mikrobiologi enligt det preliminära schemat (se höger spalt på kurshemsidan). – Det kommer att bli några ändringar i växtskyddsdelen. Länstyrelsen har inte möjlighet att vara med i vår; därmed utgår utbildning av använding av växtskyddsmedel. Ett uppdaterat schema blir tillgänglig senast vid kursstart.

Vänlig hälsning, Salla

2021-02-24

Välkommen till kursen BI1366 Växtskydd och mikrobiologi!

Kursen börjar med delkurs mikrobiologi med Malin Hultberg som huvudlärare, följd av delkurs växtskydd från 20 april med kursledaren Salla Marttila som huvudansvarig lärare. – Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner samt studiebesök genomförs online via Zoom i vår. En del övningar planeras i dagsläget att vara på campus Alnarp i mindre grupper med längre paus mellan grupperna. Studenter i riskgrupp eller med sjukdomssymptom kan få alternativa uppgifter vid behov. Beroende på covid19-restriktioner kan övningar ändras, även med kort varsel, till digitala alternativ. – Ett preliminärt schema är tillgänglig. Några justeringar kommer det att bli, särskilt andra halvan av maj där externa parter har inte ännu med säkerhet kunnat bekräfta sin tillgänglighet.

Vänlig hälsning, Salla Marttila

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1366-40056 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1366

Läsåret 2023/2024

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40111)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40145)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40069)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1366 Anmälningskod: SLU-40056 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%