Ny sökning
BI1364

Växtskydd, grundkurs

Kursen ingår som obligatorisk del i Hortonomprogrammet och Trädgårdsingenjörsprogrammen.

Information från kursledaren

2021-08-27

Kursen börjar på måndag 30/8 kl 10.15 online via Zoom. En aktuell Zoom-länk samt en preliminär gruppindelning finns i Canvas-rummet. Du får tillgång till Canvas genom att registrera dig på kursen via Ladok Student.

Vänlig hälsning, Salla Marttila

2021-07-09

Välkommen till Växtskydd, grundkurs!

Eftersom kursen har ca 80 studenter, kommer vi att ha föreläsningar via Zoom för att minska risken för smittspridning. Övningar kommer att genomföras på campus i mindre grupper. Ersättningsuppgifter ordnas efter behov för de som har sjukdomssymptom eller hör till riskgrupp.

Vänlig hälsning, Salla Marttila

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1364-10156 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1364

Läsåret 2023/2024

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10264)

2023-08-28 - 2023-09-27

Läsåret 2022/2023

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10315)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2022/2023

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10346)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2020/2021

Växtskydd, grundkurs (BI1364-10151)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1364 Anmälningskod: SLU-10156 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%