Ny sökning
BI1359

Botanik och växtfysiologi

Kursen ”Botanik och växtfysiologi” består av tre delar:1. Vårväxtkännedom där fokus ligger på att identifiera ett urval av vårblommande lökar, knölar och perenner

2. Växtfysiologi där fokus ligger på växternas inre uppbyggnad och funktion för att utifrån detta förstå hur växterna påverkas av olika omvärldsfaktorer

3. Ogräskännedom där fokus ligger på artidentifikation av vilda svenska växter.

Momenten på kursen består av föreläsningar, växtvandringar, exkursioner, gruppdiskussioner, mikroskopiövningar, nycklingsövningar och odlingsexperiment.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1359

Läsåret 2022/2023

Botanik och växtfysiologi (BI1359-40164)

2023-04-28 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Botanik och växtfysiologi (BI1359-40143)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Botanik och växtfysiologi (BI1359-40030)

2021-05-03 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Utdrag från litteratur. Tillgängliga via Canvas vid kursstart.
**Kommentar: **Utdrag från Lökar & Knölar av Hansson och Hansson; Utdrag från Geofyter av Wahlsteen och Lorentzon; Vårlökar – GRÖNA FAKTA 5/2006 av Wembling och Lorentzon

Ogräskursen med fördjupning (Elektronisk publikation)
**Länk: **https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ograsradgivaren/ograskurs/
**Författare: **Fogelfors, H. & Stendahl, F.
**Kommentar: **Ogräsrådgivaren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Växtbiologi. Riksförbundet SvenskTrädgård. https://svensktradgard.quickbutik.com/products/vaxthantering-sartryck

**Författare: **Ericsson, Tom (2021)

Föslag till bredvidläsning:

Science and the Garden (2016). Chapter 2, The Plant Body: Structure and Function
**Författare: **Ingram D.S., Vince-Prue D., Gregory P.J.
**ISBN: **9781118778432
**Kommentar: **Wiley Blackwell. Third edition. Tillgänglig online i SLU-biblioteket och hela boken går också att köpa i pappersformat. Det finns olika sätt att läsa boken. Man kan antingen välja Read online, då krävs vpn för åtkomst. Det går också att ladda ner boken. Då krävs (förutom vpn) konto i Ebook central (När man trycker på download book poppar det upp ett fönster där man kan skapa konto) + tex adobe digital editions om man gör det på datorn. Här finns mer info om hur man hittar e-böcker och hur det funkar om man vill ladda ner boken https://libanswers.slu.se/sv/faq/154822

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: BI1359 Anmälningskod: SLU-40073 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%