Ny sökning
BI1299

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Kursen ger kunskap om skötsel av vilt och fisk med fokus på arter som skördas genom jakt och fiske. Efter genomgången kurs kommer du att kunna planera uthållig skötsel av fisk- och viltarter baserat på arternas populationsbiologi, habitatkrav, predation, skörd, politiska mål och andra aspekter i samhället, ge rekommendationer och effektivt kommunicera skötselrekommendationer för skötsel av vilt- och fiskpopulationer till förvaltare och forskare av vilt- och fiskresurser. Kursen ger dig träning i att effektivt hitta nödvändig information för skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Exkursioner ger exempel på aktuella skötselfrågor och restaurering av habitat. Kursen innehåller realistiska övningar där du tränas i kommunikation med både allmänhet och myndigheter för framgångsrik skötsel av fisk- och viltpopulationer.

Information från kursledaren

Dear students,

Welcome to the 2024 course on Fish and Wildlife Management! We will begin classes on the 20th of March, in person, on campus at SLU Umeå. A preliminary schedule is posted here, including all red-listed/holiday days where no class will be happening. Our typical class time is scheduled for the room Sälgen between 9:00-12:00. However, there will be some deviations from this schedule for field trips and days where you will work on projects and not necessarily need to be in class. The schedule will be finalized closer to the start of the term.

The course is divided in three major modules; fish management, ungulate management, and international wildlife management. We will also be learning in smaller modules about bird managment, urban wildlife managemt, carnivore management, wildlife mismanagement, and science communication. Each major module will contain lectures and a project part with data. This course will involve both individual and group assignments.

I will keep you updated on new information about the course as we get closer to the start!

All the best.

Erin McCallum

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för BI1299

Läsåret 2022/2023

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40125)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40034)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40015)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40029)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer (BI1299-40049)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1299 Anmälningskod: SLU-40132 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%