Ny sökning
BI1294

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion

Kursen ger en introduktion till masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion och dess tre inriktningar Skogsbioteknik, Växtskydd och växtförädling, och Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner. Den ger en grund för studier på masternivå, generella kompetenser och förståelse för biologiska förutsättningar för växtproduktion. Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner behandlar grundläggande växtbiologi inklusive växtfysiologi, metabolomik, genetik och molekylär genetik samt förutsättningar för växtproduktion omfattande jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Dessutom ingår grundläggande statistik med relevans för fortsatta studier inom området. Introduktion till etisk argumentation, hållbar utveckling, vetenskapsfilosofi, vetenskapligt arbetssätt och informationskompetens samt vetenskaplig muntlig och skriftlig presentation. På exkursioner besöks miljöer för att öka kunskapen om växtproduktion. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.


Information från kursledaren

Dear Students,

Welcome to the course “Introduction to Plant Biology for Sustainable Production, (BI1294)”.

This course will be run jointly between the SLU campuses in Alnarp and Uppsala.

On August 28th you will have campus specific introductions that are common for all master students and depending on which campus you are studying you will have to go to different locations. Campus specific information about the orientation week (21-25 August), and the roll call day August 28th can be found following the link below:

https://student.slu.se/en/studies/new-student/

Registration to the course “Introduction to Plant Biology for Sustainable Production” will take place in conjunction to the general introduction of the master´s programme Plant Biology for Sustainable Production. Hence, even if you are taking the course as single course you need to attend the general introduction.

The first lecture will be on Tuesday August 29th 13.00-15.00 in SalH (Ultuna) and Plantan (Alnarp).

Literature for the course is:

Plant Physiology and development 7th ed.
Taiz, Zeiger, Möller and Murphy
ISBN: 9780197614204

and

A Short Guide to Writing about Biology, A, 9th Edition
Pechenik
9780321984258

Course responsible persons are: Ida Lager (ida.lager@slu.se) in Alnarp, Jens Sundström (Jens.sundstrom@slu.se) and Anders Hafrén (anders.hafren@slu.se) in Uppsala.

Best wishes Jens

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1294-10060 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1294

Läsåret 2023/2024

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10061)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10301)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10302)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10093)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10094)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10095)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10039)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10040)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10041)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10116)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10117)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10118)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10004)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10002)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2018/2019

Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion (BI1294-10003)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1294 Anmälningskod: SLU-10060 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%