Ny sökning
BI1291

Djurparksdjurens beteende

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om beteende och behov hos djur som lever i djurpark men även deras evolutionära ursprung och anpassningar. Kursen kommer belysa hur olika aspekter av djurparksmiljön, så som inhysning, utfodring och besökare, kan påverka djurens beteende och välfärd. Genom fördjupade kunskaper och ökad förståelse för vilka begränsningar som djuren ställs inför i djurparksmiljön och hur dessa påverkar djurens beteende och välfärd kan också djurens välfärd förbättras. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om djurparksdjurens beteenden även efter kursens slut. Möten med andra kursdeltagare och en del praktiska övningar bidrar till ett ökat kontaktnät.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1291

Läsåret 2023/2024

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10032)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10319)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10295)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10141)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10229)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10220)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Djurparksdjurens beteende (BI1291-10292)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Zoo Animals - Behaviour, Management and Welfare Författare: Hosey, G., Melfi, V, Pankhurst, S ISBN: 9780199693528 [Zoo Animals - Behaviour, Management and Welfare] (https://www.adlibris.com/se/sok?q=zoo-animals-9780199693528)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1291 Anmälningskod: SLU-10043 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%