Ny sökning
BI1287

Floristik

Kursen är i hög grad baserad på exkursioner och undervisningen bedrivs därför till stor del i fält och utgörs av lektioner, demonstrationer och övningar i grupp eller enskilt.


Kursens startar med föreläsningar som bl.a. översiktligt behandlar växters släktskap, utseende och de vanligaste växtfamiljerna. Kursen avslutas med en obligatorisk inventeringsuppgift. En betydande del av tiden i fält ägnas åt artkunskap men även kunskap om släkten och familjer för grupperna kärlväxter, lavar och mossor och åt övningar i att identifiera växter med hjälp av bestämningslitteratur. Arters naturvårdsrelevans diskuteras liksom rödlistade arters krav på sin miljö.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1287-50105 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1287

Läsåret 2022/2023

Floristik (BI1287-50097)

2023-06-05 - 2023-06-28

Läsåret 2021/2022

Floristik (BI1287-50062)

2022-06-06 - 2022-06-29

Läsåret 2020/2021

Floristik (BI1287-50054)

2021-06-07 - 2021-06-29

Läsåret 2019/2020

Floristik (BI1287-50004)

2020-06-08 - 2020-06-30

Läsåret 2018/2019

Floristik (BI1287-50005)

2019-06-10 - 2019-07-02

Läsåret 2017/2018

Floristik (BI1287-50006)

2018-06-04 - 2018-07-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. (2013). Svensk flora: fanerogamer och kärlkryptogamer. 29:e upplagan. Jonsell, L. & Jonsell, B. (Red.). Liber, Stockholm. ISBN: 9789147100590

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1287 Anmälningskod: SLU-50105 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%