Relevant yrkeslivserfarenhet

Senast ändrad: 13 mars 2024

Vissa utbildningar vid SLU ställer krav på relevant yrkeslivserfarenhet. Det gäller bland annat våra yrkesprogram Lantmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet.

För att redovisa din yrkeslivserfarenhet ska du ladda upp intyg på din sida på antagning.se enligt de tidsramar som du fått meddelande om när du sökte utbildningen. Använd blanketten för att redovisa din yrkeslivserfarenhet.

Dina intyg ska laddas upp innan sista kompletteringsdag.

Det är viktigt att intyget eller intygen du laddar upp är korrekta och innehåller all information vi behöver, annars kommer vi inte kunna ta hänsyn till dem. Vi rekommenderar att du använder vår blankett som är länkad längre ned, men det går också bra att använda egna intyg. Följande information måste finnas på intyget för att vi ska godkänna det:

 • Ditt namn och personnummer
 • Namn och kontaktuppgifter till din arbetsgivare
 • Anställningstid, mellan vilka datum du arbetade på företaget/myndigheten etc.
 • Omfattning för anställningen, i procent eller timmar
 • Beskrivning av dina arbetsuppgifter
 • Daterad underskrift från arbetsgivaren
 • Om din arbetsgivare är en jävig (partisk) person, t.ex. en förälder, så måste intyget också skrivas under av en ojävig person med insyn i verksamheten, t.ex. en revisor eller uppdragsgivare.

Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Yrkeslivserfarenheten kan genomföras på deltid, dock ska arbetet då ske på minst halvtid (19 timmar/vecka). Detta kan uppfyllas genom flera olika arbeten samtidigt, som sammanlagt uppgår till minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid (t.ex. 48 månaders halvtidsarbete motsvarar 24 månaders heltidsarbete).

Yrkeslivserfarenheten till ett yrkesprogram får räknas t.o.m. den 30 juni det år du söker programmet. Om du har haft flera arbeten hos samma arbetsgivare kan du antingen skicka in två intyg eller skriva anställningstid och omfattning för den andra anställningen i fältet beskrivning av arbetet.

Du hittar blanketten för att redovisa yrkeslivserfarenhet här.

Läs nedan vad den utbildning du avser att söka ställer för särskilda krav på yrkeslivserfarenheten och hur du ska redovisa den.

Lantmästarprogrammet

Med relevant yrkeslivserfarenhet till Lantmästarprogrammet menas yrkeslivserfarenhet som är allsidig och täcker flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk.

För behörighet till Lantmästarprogrammet krävs relevant yrkeslivserfarenhet enligt ett av alternativen nedan:

 1. minst 24 månaders relevant yrkeslivserfarenhet, eller
 2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant yrkeslivserfarenhet, eller
 3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant yrkeslivserfarenhet.

Kravet på yrkeslivserfarenhet minskas alltså om du har läst jordbrukskurser (exempelvis Lantbruksdjur, Lantbruksmaskiner, Växtodling, Entreprenörskap, Naturbrukets byggnader) från gymnasiet eller någon eftergymnasial jordbruksutbildning t ex YH (se alternativ 2 och 3). Kurserna eller utbildningen ska styrkas med utbildningsbevis.

Yrkeslivserfarenhet som inhämtats parallellt med grund- eller gymnasiestudier får endast räknas för arbete under sommarloven från den dag du fyllt 18 år. För att redovisa din yrkeslivserfarenhet ska du ladda upp intyg på din sida på antagning.se enligt de tidsramar som du fått meddelande om när du sökte utbildningen.

Här hittar du blanketten för att styrka din yrkeslivserfarenhet

Här kan du läsa mer om Lantmästarprogrammet

Skogsmästarprogrammet

Både skoglig grundutbildning och skoglig yrkeslivserfarenheten krävs för behörighet till skogsmästarprogrammet.

Skoglig grundutbildning

Kravet om skoglig grundutbildning uppfylls genom;

 1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram: Motor och röjmotorsåg 1, Skogsskötsel 1, Virkeslära, Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap, samt Virkestransporter med skotare
  eller
 2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar mellan 400 eller 500 gymnasiepoäng: Basmaskin service, Motor- och röjmotorsåg, Skogsskötsel A, Virkesbehandling A och Virkestransport A, alternativt Virkestransport B
  eller
 3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,
  eller
 4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje
  eller
 5. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2
  eller
 6. skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeslivserfarenheten, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeslivserfarenheten

Skoglig yrkeslivserfarenhet

Kravet på yrkeslivserfarenheten omfattar 6 månaders skoglig erfarenhet och får tillgodoräknas tidigast från det år som den sökande fyller 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av arbetet ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga arbetsområden, t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård.

Behörighetsgivande utbildningar

SLU ger i samarbete med tre naturbruksgymnasier i olika delar av landet ett skogligt basår som ger behörighet till skogsmästarprogrammet. 

För att redovisa skoglig grundutbildning och skoglig yrkeslivserfarenhet ska du ladda upp intyg på din sida på antagning.se enligt de tidsramar som du fått meddelande om när du sökte utbildningen.

Här hittar du blanketten för att styrka din yrkeslivserfarenhet

Här kan du läsa mer om Skogsmästarprogrammet


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15