Områdesbehörigheter

Senast ändrad: 08 augusti 2023

För att bli antagen till en specifik utbildning måste du uppfylla kraven på behörighet. Olika utbildningar kräver olika behörighet och i Sverige definieras dessa som områdesbehörigheter. Nedan hittar du SLU:s områdesbehörigheter för de två senaste gymnasiesystemen, GY2000 - 2011 och GY2011.

Områdesbehörighet A3 och 3

Områdesbehörighet A3 (2011 - )

Behörighetskurser:

Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Områdesbehörighet 3 (2000 - 2011)

Behörighetskurser:

Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A

Gäller för:

 • Agronomprogrammet – ekonomi
 • Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling
 • Ekonomi – kandidatprogram
 • Landskapsarkitektprogrammet 

Områdesbehörighet A9 och 9

Områdesbehörighet A9 (2011 - )

Behörighetskurser:

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Områdesbehörighet 9 (2000 - 2010)

Behörighetskurser:

Fysik B, Kemi A,  Matematik E

Gäller för:

 • Civilingenjör i energisystem
 • Civilingenjör i miljö och vattenteknik

Områdesbehörighet A11, 11 och 14

Områdesbehörighet A11 (2011 - )

(nuvarande områdesbehörighet 11 & 14)

Behörighetskurser:

Biologi 2, Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 

Områdesbehörighet 11 (2000 - 2011)

Behörighetskurser:

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

OBS, skillnaden mellan områdesbehörighet 11 och 14 finns i meritkurserna.

Områdesbehörighet 14 (2000 - 2011)

Behörighetskurser:

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

OBS, skillnaden mellan områdesbehörighet 11 och 14 finns i meritkurserna.

Gäller för:

 • Agronomprogrammet- husdjur
 • Agronomprogrammet-livsmedel
 • Agronomprogrammet- mark/växt
 • Biologi och miljövetenskap- kandidatprogram
 • Etologi- och djurskydd- kandidatprogram
 • Sport- och sällskapsdjur- kandidatprogram
 • Jägmästarprogrammet 

Områdesbehörighet A13 och 13

Områdesbehörighet A13 (2011 - )

Behörighetskurser:

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Områdesbehörighet 13 (2000 - 2010)

Behörighetskurser:

Biologi B, Fysik B, Kemi B,  Matematik D

Gäller för:

Veterinärprogrammet

Områdesbehörighet A14 och 15

Områdesbehörighet A14

Behörighetskurser:

Matematik 2a, alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2 för nedanstående program)

Områdesbehörighet 15

Behörighetskurser:

Matematik B, Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A), Samhällskunskap A 

Gäller för:

 • Djursjukskötare- kandidatprogram
 • Hippolog- kandidatprogram
 • Landskapsingenjörsprogrammet
 • Lantmästare- kandidatprogram
 • Skogsmästare- kandidatprogram (inkl kurser från naturbruksprogram, 500 gymnasiepoäng; Motor- och röjmotorsåg 1, Skogsskötsel 1, Virkeslära, Terrängtranporter alt Fordon och redskap, virkestransport med skotare)
 • Trädgårdsingenjör: design- kandidatprogram
 • Trädgårdsingenjör: odling- kandidatprogram

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15