Välkomstringare

Senast ändrad: 11 maj 2022

Den här sidan är till för dig som jobbar med att ringa nyantagna studenter till SLU:s program som börjar på grundnivå. Här kan du som är välkomstringare läsa om vad som förväntas och se en ungefärlig tidsplan och vilka verktyg du har till förfogande.

En tacksam aktivitet som många nyantagna uppskattar är att bli uppringda av en befintlig student på utbildningen. Det är ett bra tillfälle för nya studenter att kunna ställa frågor eller höra mer om vad som är viktigt att tänka på. Hör gärna med din programstudierektor om du ska ta upp något speciellt, t.ex. ta med oömma kläder/skor/stövlar till exkursioner, att det är bra att ha med en cykel, var campus ligger osv osv.

Instruktioner och tidsplan

I jobbet som välkomstringare ingår det att beställa listorna för de du ska ringa. Listorna får du från antagning@slu.se, kom ihåg att ange vilken utbildning du ska ringa.

När du börjar ta kontakt bör du först mejla och sedan ringa de antagna. De datum som styr när du jobbar är:

 • 16 juli: Första antagningsbeskedet går ut till de antagna studenterna. Ansvarig för välkomstringarna på respektive kår beställer listor över studenter antagna vid urval 1 från antagning@slu.se.
 • 19 juli: Väkomstringarna mejlar till de antagna studenterna. Mejlmallen finns hos ansvarig för välkomstringningen på respektive kår. 
 • 20-22 juli: Välkomstringarna ringer de antagna studenterna.
 • 23 juli: Sista dag att tacka ja för de antagna studenterna. Skicka ut andra mejlet på förmiddagen. För mer detaljer, se mejlmallen.  
 • 29 juli: Andra antagningsbeskedet går ut till de antagna studenterna. Ansvarig för välkomstringarna på respektive kår beställer listor över studenter antagna vid urval 2 från antagning@slu.se.
 • 30 juli: Väkomstringarna mejlar de antagna studenterna på eftermiddagen. Mejlmallen finns hos ansvarig för välkomstringningen på respektive kår. 
 • 2-18 augusti: Välkomstringarna ringer de antagna studenterna (OBS, studenter som antagits vid urval 1 och tackat ja kanske ligger kvar i dokumentet, kolla listorna för att inte dubbelringa)
 • 19 augusti: Skicka ut andra mejlet. För mer detaljer, se mejlmallen.

Kom ihåg! Några bra saker att påminna om:

 • Påminn om tacka ja senast 23 juli. (gäller bara efter första urvalet)
 • Bostad, börja leta nu, men kom ihåg att det alltid löser sig.
 • Gå in på välkomstwebben, https://student.slu.se/nystudent, kolla välkomst- och kursscheman.
 • Som nyantagen är det bra att komma beredd på utomhusaktiviteter.
 • Nämn information om coronaanpassningar. Info finns i mejlmallen.

Lönerapportering

Mer om löneutbetalningen:
 • Om du inte har Nordea som bank och vill ha lönen direkt in på kontot måste du fylla i nedanstående länk till Nordea. Har du gjort det tidigare måste du inte göra det igen. Arbetsgivarnummer 506 650. 

  nordea.se/anmalkonto

 • Rapportera timmar senast 2 september. 
 • Bedömt utbetalningsdatum för välkomstringningar: 25 september.