Student i VHC

Senast ändrad: 17 maj 2024

För dig som är student och tillbringar delar av din studietid i något eller några av husen som ingår i VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum – finns här praktisk information om hur olika saker fungerar i huset.

Hela entréplanet innanför huvudentrén till VHC är tillgängligt för studenter. Dörrarna är öppna måndag-fredag kl 07.30 till 17.30. Övriga tider kan du kan också med hjälp av ditt passerkort få tillgång till andra delar av husen, detta styrs av vilken kurs du läser för tillfället.

Innanför entrédörrarna till vänster finns två stora informationsskärmar med dagens schema i föreläsningssalarna, skisser över entréplanen i hus 4 och 5, matsedlar från restaurangerna på campus, busstider och aktuell information.

Till höger innanför entrédörrarna finns receptionen där du kan få hjälp om du har några frågor om huset.

I entréplanet till vänster finns det ett lunchrum med möjligheter att värma din medhavda mat samt en kaffe- och en godisautomat. Det finns också ett café där du kan köpa din lunch.

Om du har några frågor kan du vända dig till receptionen eller till servicefunktionen i VHC. 

Lokaler i VHC

Det finns olika typer av lokaler i VHC som du som student kommer att använda. Vissa lokaler behöver du boka och då gör du det i lokalbokningssystemet TimeEdit.

Föreläsningssalar, datasalar och anatomiska teatrar

I entréplanet på hus 5 finns föreläsningssalarna Are, Audhumbla, Särimner, Ymer (övningslab) Dvalin och Ratatosk. I entréplanet på hus 4 finns också anatomiska teatrarna Patologen och Asis.

I VHC finns datasalar på entréplanet  i hus 5. De stora datasalarna Hugin och Munin med plats för  25 personer är inte bokningsbara för studenter. Däremot kan man som student boka grupprummen i entréplanet i hus 5 och hus 4, se nedan. 

Grupprum

I entréplanet på hus 5 och i hus 4 finns ett antal grupprum som kan bokas av studenter i TimeEdit. Det finns sammanlagt 12 st större grupprum med 12 platser och bildskärm samt koppling för extern dator. Det finns också 8 st mindre grupprum med 6 platser.

Bokningarna kan göras i lokalbokningssystemet TimeEdit.

Lunchrum

Till vänster innanför huvudingången till VHC  finns ett lunchrum för studenter med ett femtiotal sittplatser. Det är utrustat med mikrovågsugnar och kylskåp. Där finns också kaffeautomat och automat för godis och smörgåsar, betalning kan göras med kort.

I bortre delen av ljusgården i hus 5 finns också ett café med möjlighet att köpa lättare förtäring och i universitetsdjursjukhusets del av huset finns också ett lunchrum för studenter med 28 platser.

Vilrum

I hus 5 på entréplanet finns ett vilrum längst ned i korridoren vid föreläsningssalen Audhumbla. För att få tillgång till vilrummet vänligen kontakta receptionen innanför huvudentrén.

E-post: vhc-reception@slu.se

Tel: 018-67 30 10

Praktisk information

Passerkort till VHC

Tillträde till VHCs entréplan styrs av entrédörrarnas öppettider. Tillträde till övriga delar i VHC styrs av behörigheterna för ditt passerkort. Beroende på vilken kurs du är inskriven på för tillfället har du tillträde till olika delar av huset. Läs mer om hanteringen av passerkort för studenter.

Skrivare och kopiatorer

I VHC finns det skrivare och kopiatorer som är kopplade till SLU-Print systemet, dvs du kan skriva ut och kopiera med hjälp av ditt passerkort. I entréplanet i hus 5 finns ett rum för utskrift och kopiering till höger efter receptionen. Läs mer om SLU-Print för studenter.

Support: Kontakta servicedesk för frågor angående skrivarna på SLU.
E-post: it-stod@slu.se
Tel: 018-67 66 00

Felanmälan och reklamationer

Upphittade föremål

Upphittade föremål kan lämnas in till receptionen innanför huvudentrén i hus 5, alternativt till receptionen i universitetsdjursjukhusets smådjursreception, och återfås mot beskrivning.