Student i Ulls hus

Senast ändrad: 24 maj 2024

För dig som är student och tillbringar delar av din studietid i något eller några av husen som ingår i Ulls hus – finns här praktisk information om hur olika saker fungerar i huset.

Hela entréplanet innanför huvudentrén till Ulls hus är tillgängligt för studenter. Dörrarna är öppna måndag-fredag kl 07.30 till 17.00. Övriga tider kan du kan också med hjälp av ditt passerkort få tillgång till andra delar av husen, detta styrs av vilken kurs du läser för tillfället.Innanför entrédörrarna finns Ultunas Servicecenter där du kan få hjälp om du har några frågor om huset. De kan också hjälpa dig med andra studierelaterade frågor, som t ex in/utlämning av dokument, Ladok-intyg, passerkort. 
 
Läs mer om vad Servicecenter kan hjälpa dig med här.

Om du har några frågor kan du vända dig till Servicecenter eller till servicefunktionen i Ulls hus.

Lokaler i huset:

Översiktsbild

Planskiss Ulls hus. Illustration.

Planskisser

Plan 1 (datorsalar och grupprum)

Plan 2 - entréplan 

Hörsalar och lärosalar

I entréplanet i Ulls hus finns 2 st större hörsalar i huskropp E (sydöstra delen av huset). Det finns också 6 st lärosalar i huskropp B (nordöstra delen),  samt 3 st i huskropp D (sydvästra delen).

Ritsalar, ateljé och verkstad

I entréplanet i huskropp C (nordvästra delen) finns 3 st ritsalar. Ateljé och verkstad finns i huskropp D (sydvästra delen).

Grupprum

Grupprum finns spridda i samtliga huskroppar. Bokning av grupprum kan göras i lokalbokningssystemet TimeEdit (länk till webbsida).

Pausrum

2 st pausrum (lunchrum) där du kan värma och äta din medhavda mat finns i entréplanet i huskropp B och i huskropp C.

Vilrum

Det finns ett låsbart vilrum på entréplanet i huskropp B, snett emot butiken. Om du behöver hjälp kontakta Servicecenter.

Övrig praktisk information:

Passerkort till Ulls hus

Tillträde till entréplanet styrs av entrédörrarnas öppettider som är må-fre 7.30 - 17.00.

Tillträde till övriga delar i Ulls hus styrs av behörigheterna för ditt passerkort. Beroende på vilken kurs du är inskriven på för tillfället har du tillträde till olika delar av huset. Om du har problem med ditt passerkort kan du vända dig till Servicecenter.

Läs mer om hanteringen av passerkort för studenter.

Skrivare och kopiatorer

I Ulls hus finns det skrivare och kopiatorer som är kopplade till SLU-Print systemet, dvs du kan skriva ut och kopiera med hjälp av ditt passerkort.

Det finns tre st kopieringsrum tillgängliga för studenter i Ulls hus, ett på plan 1 i huskropp A (A117), två på plan 2 i huskropp C (C210 och C227) varav det ena (C210) även har 2 st A1-plottrar för LARK-programmet.

Läs mer om SLU-Print för studenter .

Frågor och felanmälan:

E-post: it-stod@slu.se Tel: 018-67 66 00.

Observera att besökare i SLU biblioteket felanmäler vid lånedisken

Upphittade föremål

Upphittade föremål kan lämnas in till Servicecenter i huskropp A och återfås mot beskrivning.