Studentlivet i Alnarp

Senast ändrad: 29 april 2024

På Alnarp finns ett rikt studentliv med en stor festverksamhet, odlingsmöjligheter, idrottsaktiviteter, trädvandringar, studentfik och populära branschdagar för att nämna några! Här finns alltid någonting att göra och kåren hjälper till om någon aktivitet ska anordnas.

Du har möjlighet att delta i de aktiviteter SLU:s studentkårer anordnar och dessutom få det bästa från studentlivet i  de närliggande städerna med nationer, spex, valborgsfirande och allt annat som anordnas.

Läs gärna mer om studentlivet på alnarpsstudentkar.se eller på kårens instagram @alnarps_studentkar 

Välkommen in till SLU student där du får glimtar ur studenternas vardag vid SLU!

Alnarp studentkår

En av våra sydligaste studentkårer med medlemmar från framförallt landskapsarkitekts-, landskapsingenjörs- och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Studenter i Alnarp, foto.

Lantmästarkåren

En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna.

Fakta:

Med ett storslaget valborgsfirande, en mängd nationer som ordnar roliga aktiviteter och inte minst närheten till havet är Lund en av Sveriges främsta studentstäder.