Lär känna Alnarp och omgivning

Senast ändrad: 29 april 2024
Studentaktiviteter på gräsmatta, foto.

SLU Alnarp ligger i en stor park vid havet mellan Malmö och Lund. Här finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn.

Exotiska södern

SLU Alnarp har sina utbildningar koncentrerade kring landskapsplanering, trädgård och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 2 000 studenter (motsvarande ca 1 200 helårsstudenter) som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare.

På campus finns tillgång till datasalar, restaurang, café, landskaps- och trädgårdslaboratorier samt inte minst Alnarpsbiblioteket med tusentals elektroniska tidskrifter, databaser samt 3 km tryckta samlingar. Studentkårerna ordnar en hel del aktiviteter, allt från veckofika till spex och baler.

En stilfull miljö

På Alnarpsområdet hittar du många vackra byggnader ritade av kända arkitekter samt växter, träd och buskar från hela världen. Det finns till och med ett slott som byggdes när Lantbruksinstitutet bildades 1862. Här utbildades och bodde från början bland annat agronomer. Idag fungerar Slottet som administrationsbyggnad.

Välkommen till campus Alnarp!

Fakta:

Alnarpsparken

I Alnarpsparken, som är en av de artrikaste i landet, finns många exotiska träd och buskar. En stor del av parken används i undervisningen och här finns sortiment av cirka 800 annueller, ungefär 450 perenner, kryddväxter, dahlior och köksväxter samt cirka 2 600 träd och vedartade växter.