Kontakt till Studentskyddsombuden

Senast ändrad: 05 maj 2023

Skyddsombuden byts i regel varje år, så om det behövs kan du vända dig till studentkåren för att få aktuell uppgift om namn.

Alnarps Studentkår, ASK

stud_ask@stud.slu.se

Hippologernas Akademiska Studentkår, HAS

www.slu.se/has

Lantmästarkåren, LMK

lmksluss@stud.slu.se

Skogshögskolans Studentkår, SHS, Umeå

skyddsombud@skogisstudentkar.se

Skogsmästarskolans Studentkår, SMS, Skinnskatteberg

sms_sluss@stud.slu.se

Ultuna Studentkår, ULS

uls_skydd@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen, VMF

vmf_skyddsombud@stud.slu.se

 


Kontaktinformation