Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Frukt, bär och grönsaker har stor näringsmässig betydelse med tanke på fiber- och vitamininnehåll. Plantskoleväxter, krukväxter och snittblommor ger oss trivsamma miljöer, både ute och inne. Det finns en hel yrkeskår som odlar trädgårdsprodukter kommersiellt i växthus och på friland (hortikultur). Produkterna säljs till fritidsodlare och konsumenter, som får rekreation och hälsosam motion i hemträdgårdar och på kolonilotter. SLU:s forskning inom trädgårdsområdet är främst inriktad på yrkesmässig produktion. Några ämnen är odlingsteknik i växthus och på friland, växtskydd, växtförädling, skörd, lagring, näringsinnehåll, distribution och marknadsföring.


Det finns 1 sidor som är taggade med Trädgård:

Vad handlade "Multifunktionella urbana växtbäddar" seminariet om?

I våras arrangerade ni ett expertseminarium om multifunktionella urbana växtbäddar och bjöd in forskare och experter från hela Europa. Vi gjorde också en film med röster från seminariet. Vad handlade

Loading…