Ny sökning
LV0127

Vegetabiliska livsmedel

Kursen Plant Food Science ges i sin helhet på engelska och är avsedd för dig som är intresserad av livsmedel med råmaterial från växtriket. Den är på avancerad nivå och kräver att du har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap eller motsvarande. Kursen beskriver livsmedelskedjan från skörd till slutliga livsmedelsprodukter för de viktigaste grödorna. Många processtekniker beskrivs i detalj och vi diskuterar hur dessa kan påverka kvaliteten på maten beroende på vilka råvaror som ingår. Livsmedelskvalitet kan ses på olika sätt och i kursen fokuserar vi främst på sensorisk och näringskvalitet eftersom det är viktiga aspekter för konsumenterna. Vi diskuterar också funktionella egenskaper som är relevanta för industrin vid processning, hantering och lagring av livsmedelsprodukter. När det är möjligt försöker vi koppla alla dessa kvalitetsaspekter till sammansättningen av växtråvarorna.

Kursen inkluderar föreläsningar, övning i att läsa vetenskapliga artiklar, tolkning av forskningsdata och två tillfällen med laborationer. Den avslutande skriftliga tentamen är utformad så att förståelse av teorin och förmågan att lösa problem gynnas.

Information från kursledaren

Welcome to Plant food science 2024

The course will start with a call-over January 15, 2023 at 10.15 in room C213, Biocenter.

A preliminary schedule is available. Some lecture titles may change, but not any of the compulsory parts.

See you all Monday the 15th!
Roger

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0127-30307 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Principles of cereal science and technology
**Författare: **Delcour and Hoseney
**ISBN: **978-891127-63-2
**Kommentar: **Main course book.

2) Food processing technology - Principles and practice
**Författare: **Fellows
**ISBN: **978-1-84569-216-2
**Kommentar: **Reference book. A few copies of this book can be borrowed on a short term (1 day) from the department.

3) Postharvest - An introduction to physiology and handelling of fruit, vegetables and ornamentals
**Författare: **Wills et al.
**ISBN: **978-1-84593-227-5
**Kommentar: **Reference book. A few copies of this book can be borrowed on a short term (1 day) from the department.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0127 Anmälningskod: SLU-30307 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%