Ny sökning
LV0114

Human nutrition och fysiologi

Kursen tar upp förekomst, upptag och omsättning av de viktigaste näringsämnena i maten. Vidare behandlas de fysiologiska processer som sker vid i intag, matsmältning och upptag av


Näringsämnena. Vidare beskrivs hur de fysiologiska processerna regleras. Sambandet


mellan kostvanor och de vanligaste folkhälsoproblemen i Sverige diskuteras och jämförs med andra industriländer såväl som utvecklingsländer. Studenterna beräkna sitt eget kost- och energiintag och utvärderar dem mot kostrekommendationer. Kursen ger också en översikt av trender och nya metoder i den senaste forskningen inom nutrition och fysiologi.


Kursen består av föreläsningar, övningar såväl som grupp- och projektarbete inom följande ämnen:  • Nutrition  • Humanfysiologi  • Svenska och internationella näringsrekommendationer  • Nationella och globala kostvanor  • Energibalans och näringsstatus  • Kostregistrering  • Kost- och hälsosamband  • Näringsbehov hos barn, äldre och gravida
I ett projektarbete kommer studenten att kunna fördjupa sig i valda delar av kursens


innehåll.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0114-20147 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0114

Läsåret 2022/2023

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20040)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20096)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20174)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20157)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20037)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Introduction to Human Nutrition second edition Författare: Michael J. Gibney ISBN: 9781405168076 Kommentar: It is a recommended. However the lectures are not just limited to this book. The book is available on line (google it, otherwise it will be on canvas later).
  2. Textbook of Medical Physiology 13th edition Författare: Guyton and Hall ISBN: 9781455770052 Kommentar: It is recommended. However the lectures are not just limited to this book.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0114 Anmälningskod: SLU-20147 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%