Ny sökning
BI1112

Biologi

Introduktion till cellbiologi, genetik, växtfysiologi och djurfysiologi. Organismer, deras struktur och funktion från uttryck av genetisk information till fysiologi hos hela organismer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1112

Läsåret 2022/2023

Biologi (BI1112-30082)

2023-01-16 - 2023-03-26

Läsåret 2021/2022

Biologi (BI1112-30291)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Biologi (BI1112-20150)

2020-10-26 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Biologi (BI1112-20058)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Biologi (BI1112-20159)

2018-10-29 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Biologi (BI1112-20004)

2017-10-30 - 2018-01-12

Läsåret 2016/2017

Biologi (BI1112-20020)

2016-10-24 - 2017-01-13

Läsåret 2015/2016

Biologi (BI1112-20112)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Biologi (BI1112-30149)

2015-01-19 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Biologi (BI1112-30069)

2014-01-20 - 2014-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1112 Biologi, 5,0 Hp

Biology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke A.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för grundläggande strukturer och processer i celler

- beskriva hur det genetiska materialet överförs mellan celler och generationer

- redogöra för högre växters uppbyggnad och funktioner

- redogöra översiktligt för djurs uppbyggnad och funktioner

- visa förmåga att skriftligt redovisa experimentella resultat

Innehåll

Introduktion till cellbiologi och genetik. Organismer, deras struktur och funktion. Upptag av vatten och näringsämnen: metabolism och vattenbalans. Reproduktion och spridning. Skydds- och överlevnadsmekanismer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination samt godkända praktiska övningsmoment och seminarier. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: 1TV001 (Uppsala universitet)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Campbell Biology: Concepts & Connections, Global Edition, 8:e, 9:e eller 10:e upplagan Författare: Reece, Taylor, Simon and Dickey ISBN: 1292057807 eller 9781292229478 eller 9781292401348 (https://slunik.slu.se/kursfiler/BI1112/20159.1819/kursbok_Biologi_BI1112.pdfKommentar: Det finns många varianter av Campbell Biology, men den här kommer att vara kurslitteratur för kursen. Edition 8, 9 eller 10 går bra. Boken kan köpas från olika bokhandlar, på nätet eller från förlaget.
  2. Handouts från föreläsningar Kommentar: Lämnas vid föreläsningar och kommer att finnas som pdf-filer i kursens filarkiv i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1112 Anmälningskod: SLU-30368 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 35%