SLU news

Read STAD in English!

Published: 30 June 2023

Magazine STAD 41 is here with a themed issue about the road towards sustainable, beautiful, inclusive and green cities. How are we going to get there?

Read STAD in English!

Magazine STAD 41 is here with a themed issue about the road towards sustainable, beautiful, inclusive and green cities. How are we going to get there? What governing documents are there? Parts of the theme are now available in English for the EU conference Creating Green Cities on June 14–15 in Malmö. The conference concludes Sweden's presidency of the EU.
STAD 41 in English

 

Läs STAD på engelska!

Tidskriften STAD 41 är här med ett temanummer om vägen mot hållbara, vackra, inkluderande och gröna städer. Hur ska vi komma dit? Vilka styrdokument finns det? Delar av temat finns nu på engelska inför EU-konferensen Creating Green Cities den 14–15 juni i Malmö. Konferensen avslutar Sveriges ordförandeskap i EU.


Contact

Titti Olsson
Editor in Chief "Tidskriften Stad"
Movium Think Tank
phone: 040-41
52 13.