6 May

Stora Sessionssalen, Slottet, Alnarp, Alnarp

Unik möjlighet att förverkliga goda idéer

seminars, workshops |

I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom EU-satsningen, EIP-Agri, där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion. Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det cirka 55 projekt som pågår eller har avslutas.

Fortfarande finns chansen att utveckla en lösning på ett problem med full finansiering för alla kostnader. Det finns mer än 150 miljoner till nya projekt och de kan pågå till och med 2022.

Facts

Time: 2019-05-06 12:30 - 15:00
City: Alnarp
Location: Stora Sessionssalen, Slottet, Alnarp
Organiser: SLU Partnerskap Alnarp och Landsbygdsnätverket
Last signup date: 29 April 2019
Additional info:

Anmälan till www.slu.se/partnerskapalnarp senast den 29 april.

Mer information:

www.landsbygdsnatverket.se/EIP

Lisa Germundsson, Landsbygdsnätverket, innovationssupport, lisa.germundsson@innovationssupporten.se 

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket, koordinator  inger.pehrson@jordbruksverket.se


Programme

12.30 Drop in. Postervisning av pågående innovationsprojekt.
Se vilka innovationer som är på gång, diskutera med projektledare och mingla med andra intressenter.

13.30 Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp hälsar välkommen.

13.30 Varför ska man söka innovationsstöd inom EIP-Agri?

Vad skiljer detta innovationsstöd mot andra stöd? Hur söker man?

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket, koordinator för EIP-Agri tillsammans med företrädare för pågående projekt.

14.30 Avslut med kaffe och mingel till ca kl 15.00


Contact