New search
KE0062

Fundamentals in Chemistry I

2020-11-04
Schema-ändringar
OBS - Labb 0 på tisdag 10 nov kommer att genomföras via ZOOM. Labbgrupperna C1, C2 och C3 kommer att behöva göra Labb 0 via ZOOM tillsammans med A- eller B-grupperna i den RÖDA eller GRÖNA gruppen i stället. GRÖNA Grupper: Labb 0 via ZOOM kl 10:30-12:30 RÖDA Grupper: Labb 0 via ZOOM kl 13:15-15 /Anders

2020-10-27
Organisk kemi från Nashville, Tennessee
Mycket bra genomgång av nomenklatur, reaktioner, stereoisomeri osv. Passar mycket bra för vår kurs KE0062

2020-10-08
Facit till egna repetitionsfrågor
NYTT FACIT som ska stämma

2020-10-08
Egna repetitionsfrågor
Några exempel på kemi-delar som "bör kunnas" från gymnasiet.

2020-09-11
Labbgrupper
Jag har delat in alla antagna studenter i labbgrupper. Notera att labbar OFTAST sker i 3-skift med labbgrupperna A1-A3, B1-B3 samt C1-C3. Labbgrupperna A1-A3 labbar samtidigt. Labbgrupperna B1-B3 labbar samtidigt. Labbgrupperna C1-C3 labbar samtidigt. Men.... För vissa aktiviteter är ni indelade i 2-skift. Detta innebär att det röda skiftet, alla A-grupperna samt hälften av studenterna i C-grupperna gör något samtidigt. På motsvarande sätt är det gröna skiftet alla B-grupperna samt den andra halvan av C-grupperna. Se filen med labbgrupper i länken!

2020-09-02
Labbrock
Alla studenter måste köpa sin EGEN LABBROCK! Labbrocken ska vara av kraftigt bomullstyg. Många näthandlare säljer bra labbrockar för 200-500:-. Det finns även fysiska butiker som säljer bra labbrockar! På MEKÖL finns möjlighet att under kemikursens gång förvara labbrock och annat i ett klädskåp. Om du tar med ett eget hänglås så kan du t.o.m. låsa in sakerna. Notera att om skåpet är låst efter kursens slut så klipper vi upp hänglåset och tar ut kvarvarande saker och skänker dom till Rädda Barnen, Röda Korset eller MSF. /Anders

2020-08-28
Hur gör man för att installera ChemOffice-paketet
ChemOffice-paketet används för att rita kemiska strukturer i 2D och 3D. Även en del beräkningar kan göras i programmen. Här finns Anders instruktioner för installation av ChemOfiice: https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0068/30058.1920/ChemOffice-instructions.v.20200325.pdf SLU:s officiella instruktioner finns i länken nedan.

2020-08-28
Länk till extra labb-material
- Filer för datalabbarna - Filmer med labb-instruktioner - Säkerhetsdatablad - Riskbedömningar osv!!

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik - KTH
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i matematik som behövs. MOOC ’Förberedande kurs i matematik’ vid KTH innehåller följande ämnesområden: Numerisk räkning, Algebra, Rötter och logaritmer, Trigonometri och Komplexa tal Dessa utgör grunder som det är viktigt att var och en som ska börja studera matematik på högre nivå behärskar.

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Egna repetitionsfrågor
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Frågorna : https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0062/20035.1920/Gymnasierepetition_LA2019-20.pdf Facit till dessa : https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0062/20035.1920/Gymnasierepetition_LA2019-20.facit.pdf

2020-08-28
Repetition av gymnasiets kemi: Kemitest - en del av Kemiskolan
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Detta är ett interaktivt frågeprogram i allmän kemi. Det kan användas av gymnasister eller första årets universitetsstudenter som ett diagnostiskt test. Uppgifterna är ett urval från centrala prov i kemi för gymnasieskolan från 1969-1995. Räkna INTE med att ni ska kunna allting, gymnasiekemin var annorlunda för 20 år sedan. Vissa frågor kan ni säkert besvara redan nu, men efter KE0062-kursen kommer ni att kunna besvara så gott som alla frågorna!

2020-08-28
Repetition av gymnasiets kemi - Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Repetitionsmaterial på gymnasienivå i allmän kemi. Även diagnostiska prov (se annat Meddelande).

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Khan Academy
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Massor med bra material inom kemi, biokemi, biologi, matematik osv. Titta gärna på "Organic chemistry", "Chemistry" och "AP Chemistry"

2020-08-28
Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Magnus Ehinger
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper!

2020-08-28
Kursupplägg
Notera att kursen KE0062 består av två delkurser (vilket också innebär två deltentor) under LÅ 2020-21, på samma sätt som under LÅ 2017-18, 2018-19 och 2019-20. Deltentorna som ges under LÅ 2020-21 kommer att överensstämma med innehållet i deltentorna för KE0062 från LÅ 2017-18, LÅ 2018-19 och LÅ 2019-20. Deltentorna som gavs på KE0062 under LÅ 2016-17 stämmer dock inte överens med det här årets deltentor. I schemat är OBLIGATORISKA moment skrivet med FET STIL. Var vänlig notera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras och vanligtvis även redovisas på ett godkänt sätt för att kunna bli godkänd på kursen. Obligatoriska moment förekommer både under november-december och i januari!

2020-08-28
Studenter med funktionshinder
Funktionshinder: Om du har speciella behov t.ex. vad gäller tentamen (tyst sal, extra skrivtid etc) så måste du minst två veckor före tentamen kontakta kursansvarig för att gå igenom hur tentamen ska genomföras. Mer info om att studera med funktionsnedsättningar finns på SLU:s studentwebb. Tips bl.a. om olika hjälpmedel finns där.

The course evaluation is now closed

KE0062-20159 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for KE0062

Academic year 2021/2022

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20093) 2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2019/2020

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20035) 2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20085) 2018-11-06 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20001) 2017-10-31 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20001) 2016-11-01 - 2017-01-15

KE0062 Fundamentals in Chemistry I, 15.0 Credits

Grundläggande kemi I

Syllabus approved

2015-11-19

Subjects

Biology Chemistry

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Part A 7.50 1002
Part B 7.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and specific entry requirements from upper secondary school according to field-specific entry requirements 14: Biology B, Physics A, Chemistry B, Mathematics D alternatively field-specific entry requirements A11: Biology 2, Physics 1a or Physics 1b1+1b2, Chemistry 2, Mathematics 4.
Furthermore, weighted courses according to respective field-specific entry requirements apply.

Objectives

Fundamentals in Chemistry is formally divided into two course modules (I, 15 credits and II, 7.5 credits) that together constitute a unit where the parts have progressive and interdisciplinary contents. The aim of the course is to give basic knowledge and skills in chemistry with an emphasis on the demands of subsequent courses in soil sciences, environmental sciences, food sciences and biology.
Upon completion of the course, the student should be able to:
- use basic chemical terminology
- describe the principles that govern energy transformation and chemical reactions
- account for different types of electromagnetic radiation and give examples of how it interacts with matter
- account for environmentally related processes from a chemical perspective
- explain the structure of atoms and different types of chemical bonding and chemical interactions
- account for the composition, structure and properties of molecules
- describe essential chemical reaction pathways
- account for the kinetics of chemical reactions and how they can be influenced
- use basic chemical laboratory techniques and analytical methods
- analyse and present obtained experimental results

Content

The courses Fundamentals in Chemistry I and II are divided into so called theme blocks, in which a part of the course content is set in focus. Each theme block is completed with a summarising discussion using examples from current research or from current societal or environmental problems. Both courses highlight central issues within environmental chemistry and sustainable development with seminars on current issues.
The course Fundamentals in Chemistry I begins with an introduction to relationships between energy and chemical reactions, structure of the atom and the periodic system of the elements, chemical terminology, lab safety and laboratory work.
With a focus on the atmosphere, basic chemical concepts and interactions between light and matter are studied. The different types of chemical interactions in bindings, the greenhouse effect, air pollutions, electromagnetic radiation, photochemistry and the principles of spectroscopy are included. Chemical energy, energy production and its environmental impact will be highlighted.
The structure of molecules, the different classes of biomolecules and secondary metabolites and the structure and folding of proteins are then studied. Laboratory parts with a specialisation in chemical separation and analysis are connected to these sections.
Studies of chemical equilibrium include basic principles, calculations and laboratory sessions concerning equilibria in acid-base reactions, solubility, complex formation and coupled equilibria. This block also includes the folding equilibria of proteins, aggregation and molecules binding to proteins (e g drugs or pollutants).
Kinetics, catalysis and enzymes are treated together and include basic kinetics including calculations, catalysis in exhaust emission control technology and green chemistry and enzyme kinetics according to Michaelis-Menten including effects of different inhibitors on the activity of enzymes. The block includes group work or research presentations concerning some general used enzyme inhibitor in e g herbicides.
Finally, chemical reactions are studied; the reactions and the reaction mechanisms typical of some functional groups, example of enzymatically catalysed reaction mechanisms and biochemical regulation.
The teacher-supervised parts of the course include both traditional lectures, laboratory sessions and exercises in smaller groups as well as seminars and supervised self-study. In addition to teacher-supervised time, the student is assumed to carry out an essential amount of self-studies using both regular course material and interactive study materials.
Some teaching activities are compulsory, mainly seminars, laboratory sessions and presentations, but also certain lectures and exercises.
Training in scientific presentation is exercised (written and oral) through e g writing of memos, presentation of laboratory result and active discussion in seminars.

Formats and requirements for examination

Examination formats: Written examination, compulsory presentations of laboratory results and of written assignments, compulsory laboratory practicals and written assignments.
Passing the course requires: Approved examination, approved laboratory reports and passed written assignments and approved participation in compulsory components.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Some learning activities may be conducted in English

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Molekylärbiologi
Replaces: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032

Betygskriterierna finns som pdf-dokument.

1) Allmän och organisk kemi: Alternativ 2 - Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Author: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082
Comments: OBS!!! Det kan vara svårt att hitta Mahaffy-boken då förlaget har slutat trycka nya ex.</br> Mahaffy-boken är fortfarande ett bra val!</br> Boken bör kosta cirka 900 SEK. Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt!
2) Biokemi: Biochemistry
Author: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Comments: Boken bör kosta cirka 900 SEK (pris hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitt. Även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.
3) Material från kemi-biotek-institutionen
Author: Producerat av lärare vid institutionen
Comments: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.
4) Allmän och organisk kemi: Alternativ 1 - Chemistry. 3e eller 4e upplagan (båda fungerar)
Author: A. Blackman, S.E. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 9780730311058 (3e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Comments: Boken ska ha drygt 1200 (1600 för 4e) sidor och kosta cirka 750:- (pris hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). LundeQ har lovat att ta hem några fysiska ex av den boken. Jag har också sett att den finns hos flera nätbokhandlare (Ad Libris, Bokus)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Agriculture Programme - Soil/Plant Agriculture Programme - Food Food Science (BSc) Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Chemistry
Course code: KE0062 Application code: SLU-20159 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%