SLU news

Skogen & klimatet exkursion

Published: 27 January 2020

Årets exkursion ägnas åt klimatet. I Alnarp, på Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, har vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under två dagar presenterar vi resultaten från arbetet och vår framtida forskning. Exkursionen avhålls 16/17 juni i Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen, 20 km öster om Halmstad längs väg 25.

Årets exkursion ägnas åt klimatet. Exkursionen avhålls 16/17 juni i Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen, 20 km öster om Halmstad
längs väg 25.

I Alnarp, på Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, har vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under två dagar presenterar vi resultaten från arbetet och vår framtida forskning.
Resultaten ger vägledning om hur skogen bör skötas i ett förändrat klimat.
Det handlar om att ta vara på skogens möjligheter och möta utmaningar.
Välkomna till två dagar som delvis handlar om hoten, men ännu mer om
möjligheterna.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Contact