Toasting of faba beans

Last changed: 22 May 2023
Image of scientific poster

John Engdahl, Hugo Eke-Göransson, Agricultural and Rural Management – Bachelor's programme

Summary

Ett examensarbete som analyserar lönsamheten kring att utfodra ekologiska mjölkkor med rostade åkerbönor istället för soja. Arbetet är en kostnadsanalys som mäter kostnad för olika foderstater, beroende på fabrikat och modell utav bönrost

Poster

Click on image to view the poster in larger size.

Image of scientific poster