New search
BI1342

Botany

The course includes botanical nomenclature, morphology and plant knowledge by studying:  • how plants look like and how this can vary between and within species  • names of plants and the function of different names  • how to identify different plants and groups.
The course includes lectures (both webbased and live), demonstrations (indoors and outdoors) and exercises. Selfstudies give time for reading literature and processing of the course contents.


Some of the scheduled exercises are mandatory, which will be marked in the course schedule.


Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1342-10149 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1342

Academic year 2023/2024

Botany (BI1342-10262)

2023-08-28 - 2023-09-27

Academic year 2022/2023

Botany (BI1342-10334)

2022-08-29 - 2022-09-28

Academic year 2021/2022

Botany (BI1342-10154)

2021-08-30 - 2021-09-29

Academic year 2019/2020

Botany (BI1342-10096)

2019-09-02 - 2019-10-01

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier för BI1342 - 7,5 hp
Mål i kursplan Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva växternas grundläggande morfologiska uppbyggnad och växtdelarnas funktion
- identifiera hortikulturella växter utifrån ett bassortiment samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna
- beskriva grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur
- redogöra för viktiga faktorer som påverkar växternas morfologi i hortikulturella och naturliga miljöer.
Examination Nomenklatur och Växtekologi Salstentamen Botanik
Betyg 5 Studenten kan: Visa på korrekt tillämpning av de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur genom genomförandet av quiz i Canvas samt redogöra för viktiga faktorer som påverkar växterna genom en godkänd inlämningsuppgift i växtekologi enligt anvisningar Mycket utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera och i detalj beskriva de viktigaste växtfamiljerna, med hög precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter
Betyg 4 Studenten kan: Utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera de viktigaste växtfamiljerna, med precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter
Betyg 3 Studenten kan: Översiktligt beskriva växters grundläggande morfologi, identifiera de viktigaste växtfamiljerna, identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter
Möjliga betyg G/U 5/4/3/U
Poäng 2,5 5

Litterature list

  1. Växternas morfologi Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk.
  2. Fröväxternas systematik Författare: Björn Salomon och Jonatan Leo Kommentar: Utdrag ur kompendium. Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Ej Obligatorisk.
  3. Växternas namn Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Horticultural Management - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Biology Biology Horticultural science
Course code: BI1342 Application code: SLU-10149 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 100%