New search
BI1337

Microbiology

Med anledning av coronavirusets fortsatta spridning så kommer kursen att ges helt på distans via mötesplattformen Zoom. Kursens samtliga praktiska moment ersätts med teoretiska uppgifter. För mer information om hur Zoom fungerar samt hur man som student får tillgång till mjukvaran, se "Digitala verktyg för studier och distansundervisning" under denna länk:
https://student.slu.se/studieservice/vid-sjukdom-och-kris/information-om-corona/studera/

Allt kursmaterial kommer att vara tillgängligt i digital form via kursens hemsida inom undervisningsplattformen Canvas. För mer information om hur Canvas fungerar, se denna länk:
https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/

För att kunna genomföra kursen måste alla studenter ha tillgång till licensbelagd elektronisk litteratur som SLU prenumererar på. Därför är det ytterst viktigt att de studenter som inte kan (eller vill) ta sig till campus Ultuna ser till att skaffa sig en fungerande VPN-uppkoppling till SLUs nätverk. För mer information om VPN, se denna länk: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/databaser-och-e-tidskrifter/

Kursens upprop sker måndagen den 3e maj med start kl 9:15 via Zoom. (Länk och lösenord till kursens Zoom-rum kommer att publiceras i Canvas några dagar innan kursen startar.) Det är ytterst viktigt att de studenter som inte kan närvara vid uppropet den 3e maj så snart som möjligt kontaktar kursledaren för att bekräfta att de fortfarande planerar att gå kursen. Annars är det risk att studenter som inte hör av sig blir avregistrerade eftersom det har varit ovanligt högt söktryck på kursen och ett flertal reserver nu står på kö.

The course evaluation is now closed

BI1337-40121 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1337

Academic year 2019/2020

Microbiology (BI1337-40032) 2020-05-01 - 2020-06-07

BI1337 Microbiology, 7.5 Credits

Mikrobiologi

Syllabus approved

2018-11-26

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Biology of microorganisms 3.00 1002
Interactions between microorganisms and humans 2.00 1003
Laboratory exercises 2.50 1004

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Basic knowledge in biochemistry or cell biology equivalent to 7.5 credits.

Objectives

The course shall provide understanding how microorganisms, primarily bacteria and fungi, are structured, grow and interact with the environment. The aim of the course is to provide basic knowledge and laboratory training in microbiology.

After completing the course the students should be able to:
- describe the function and structure of the prokaryotic cell
- explain the specific cell structure, physiology and genetics of fungi
- describe the procedure for isolation and characterisation of microorganisms
- briefly describe the classification of bacteria and fungi
- describe the microbial background to the social problems related to use of antibiotics
- use fundamental microbiological laboratory techniques


Content

The course mainly focuses on bacteria and fungi, but also protozoa and algae are presented. The course also gives fundamental knowledge concerning microbial metabolism. Laboratory exercises are an important course element.

In lectures and compulsory practicals the following topics are covered:
- methods for isolation and studies of micro-organisms
- the structure, physiology, energy metabolism, basic genetics and growth of bacterial cells
- the structure, physiology, genetics, metabolism and growth of fungi
- bacterial and fungal systematics and taxonomy
- an overview of algae and protozoa
- methods for control and disinfection of microorganisms
- antimicrobial substances and development of resistance


Formats and requirements for examination

Passed written exams and approved oral and written presentations of laboratory excersices. Approved participation in compulsory parts of the course.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The courses Microbiology 7,5 credits and Microbiology and Immune Defense Mechanisms 10 credits cannot, due to overlapping course content, both be included in the degree.

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: BI1031

Betygskriterier för kursen BI1337 Mikrobiologi (7,5 hp), VT2021

Betygskriterierna har fastställts av examinator Tomas Linder.

Kurs BI1337 består av två teoretiska moduler (“Mikroorganismernas biologi”, 3 hp, och “Samspelet mellan mikroorganismer och människan”, 2 hp) samt en laborativ modul (2,5 hp). De teoretiska modulerna kommer att examineras i form av skriftliga tentamina med följande betygsättning:

  • För betyg 3 krävs att man uppnått ca 55 % av möjliga poäng.
  • För betyg 4 krävs att man uppnått ca 70 % av möjliga poäng.
  • För betyg 5 krävs att man uppnått ca 85 % av möjliga poäng.

Slutbetygen för modul I och II reflekterar således detaljnivån på studentens kunskap inom ämnet mikrobiologi enligt betygskriterierna i tabellen nedan.

Modul I (3 hp)

Modul II (2 hp)

Betyg

“Mikroorganismernas biologi”

“Samspelet mellan mikroorganismer och människan”

5

Studenten kan redogöra i detalj för mikroorganismernas biologi med avseende på cellulär struktur, fysiologi, metabolism, genetik, systematik och ekologi.

Studenten kan redogöra i detalj för mikroorganismernas samspel med människan med avseende på patogena mikroorganismer, antimikrobiella terapier och andra kontrollmetoder, mikroorganismernas roll inom livsmedelsproduktion och bioteknologiska tillämpningar av mikroorganismer.

4

Studenten kan redogöra för grunderna inom mikroorganismernas biologi med fördjupning inom några av områdena cellulär struktur, fysiologi, metabolism, genetik, systematik och ekologi.

Studenten kan redogöra för grunderna inom mikroorganismernas samspel med människan med fördjupning inom några av områdena patogena mikroorganismer, antimikrobiella terapier och andra kontrollmetoder, mikroorganismernas roll inom livsmedelsproduktion och bioteknologiska tillämpningar av mikroorganismer.

3

Studenten kan redogöra för grunderna inom mikroorganismernas biologi med avseende på cellulär struktur, fysiologi, metabolism, genetik, systematik och ekologi.

Studenten kan redogöra för grunderna inom mikroorganismernas samspel med människan med avseende på patogena mikroorganismer, antimikrobiella terapier och andra kontrollmetoder, mikroorganismernas roll inom livsmedelsproduktion och bioteknologiska tillämpningar av mikroorganismer.

Den laborativa modulen (2,5 hp) kommer att examineras i form av två kortare skriftliga inlämningsuppgifter (betygskala U/G) samt en något mer detaljerad labbrapport (betygskala U/3/4/5). Labbrapporten utgör 100 % av betyget för den laborativa modulen och kommer att bedömas enligt följande kriterier:

1. Ämneskunskap (betygskala U/3/4/5). Här bedöms den kunskap studenten uppvisar i ämnet mikrobiologi. För betyg över 3 krävs det att studenten demonstrerar kunskap utöver vad som tagits upp inom laborationens skriftliga instruktioner samt under kursens föreläsningar.

2. Analytisk förmåga och kritiskt tänkande (betygskala U/3/4/5). Här bedöms studentens förmåga att tolka era egna resultat, dra slutsatser samt tillämpa dessa slutsatser för att formulera nya frågor och hypoteser.

3. Stil och struktur (betygskala U/3/4/5). Här bedöms studentens förmåga uttrycka sig på ett strukturerat och korrekt akademiskt sätt. Detta innebär t.ex. att använda en formell och opersonlig ton, tydlig och logisk argumentation, rätt användning av tempusformerna preteritum (dåtid) och presens (nutid), undvikande av vaga påståenden, undvikande av talspråk, undvikande av upprepningar eller annan onödig text samt att rätt text finns på rätt plats i rapporten.

4. Användning av källmaterial (betygskala U/3/4/5). Här bedöms studentens förmåga att både använda och referera till lämpliga och relevanta källor. För betyg över 3 krävs det att studenter använder relevanta och lämpliga referenser utöver de som anges i laborationens skriftliga beskrivning, att merparten av faktuella påståenden i studentens text är underbyggda med lämpliga och relevanta citat samt att referenslistan följer ett konsekvent format.

5. Språk och presentation (betygskala U/G). Här bedöms studentens förmåga att kommunicera tydligt i skrift och med hjälp av figurer.

Samtliga kriterier måste vara godkända för att rapporten som helhet ska vara godkänd. Slutbetyget för rapporten motsvarar det aritmetiska medelvärdet för de fyra första kriterierna med avrundning. För sammanvägt betyg 4 krävs alltså åtminstone två 4or och två 3or alternativt en 5a och tre 3or. För sammanvägt betyg 5 krävs åtminstone två 5or och två 4or.

Slutbetyget för hela kursen motsvarar det viktade aritmetiska medelvärdet för modulernas individuella betyg.

1) Brock Biology of Microorganisms – Global Edition (15e upplagan)
Author: Michael T Madigan, Kelly S Bender, Daniel H Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl
ISBN: 9781292235103
Comments: Detta är den rekommenderade kursboken för denna kurs.
2) Microbiology
Author: Nina Parker, Mark Schneegurt, Anh-Hue Thi Tu, Philip Lister, Brian M. Forster
ISBN: 9781947172234
Comments: Denna bok är ett möjligt alternativ till "Brock Biology of Microorganisms". Boken är helt gratis att läsa och ladda ner i pdf-format och har tagits fram av den ideella föreningen OpenStax vid Rice University i USA i samarbete med American Society for Microbiology. Boken håller hög kvalité men är dock inte lika heltäckande som “Brock Biology of Microorganisms".
3) Principles of Molecular Virology (6e upplagan)
Author: Alan J. Cann
ISBN: 9780128019467
Comments: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
4) Processes in Microbial Ecology
Author: David L. Kirchman
ISBN: 9780198789406
Comments: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
5) Environmental Microbiology (3e upplagan)
Author: Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Terry J. Gentry
ISBN: 9780123946263
Comments: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.
6) The Fungi (3e upplagan)
Author: Sarah C. Watkinson, Lynne Boddy, Nicholas P. Money
ISBN: 9780123820341
Comments: Studenter kommer att hänvisas till utvalda kapitel i denna bok, som är tillgänglig utan kostnad i digital form inom SLUs nätverk eller via VPN-uppkoppling som SLU student.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Food Food Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1337 Application code: SLU-40121 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%