Studera under coronapandemin

Senast ändrad: 13 januari 2022
Student deltar i en Zoomföreläsning

Här hittar du som är student på SLU råd och riktlinjer samt tips och verktyg för att underlätta studier under coronapandemin. Innehållet uppdateras fortlöpande.

Nytt från 13 januari 2022

Hur påverkar de nya restriktionerna från den 12 januari undervisningen på SLU?

De redan beslutade anvisningarna för undervisning och examination för period 3 kommer fortfarande att gälla. I tillägg till anvisningarna uppmuntras kursledare och examinatorer uppmuntras att:

 • Om möjligt, erbjuda extra omtentamenstillfällen eller alternativa examinationsvägar för studenter som på grund av symtom eller hemkarantän missar en salstentamen.
 • Anpassa undervisningen för att minimera smittspridningen.
 • Delvis genomföra undervisningen på distans om det behövs för att minimera trängsel på campus.

Mer information om anpassning av undervisningen finns hos Folkhälsomyndigheten.

Läs SLU:s anvisningar för undervisning och examination som gäller under period 3 och som beslutades av utbildningsnämndens ordförande den 21/12 2021.

Nytt från 21 december 2021

SLU har fattat beslut om anvisningar för undervisning och examination för period 3. Beslutet innebär att de anvisningar som gällt under höstterminen 2021 förlängs och delvis revideras. De nya anvisningarna gäller förutsatt att nya beslut av Folkhälsomyndigheten eller regeringen inte påkallar en förändring.

Nya råd från 8 december 2021

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya råd med anledning av coronapandemin. SLU gör därför följande smittskyddsåtgärder för undervisningen:

 • Undervisning och andra moment kan fortfarande genomföras på campus. Rekommendationen är dock att undervisning i större grupp som inte kan genomföras smittsäkert, om möjligt övergår till Zoom.
 • Tentamen och praktiska moment prioriteras fortsatt med fysisk närvaro.
 • Munskydd kommer att erbjudas under tentamen som en extra försiktighetsåtgärd.
 • Nya skyltar sätts upp i anslutning till våra lokaler och allmänna utrymmen.

De nya råden innebär också att du har ett eget ansvar att bidra till minskad smittspridning.

 • Det viktigaste du kan göra är att ta alla doser vaccin som erbjuds. Vaccinet skyddar dig från att bli svårt sjuk och minskar risken att föra viruset vidare till någon annan.
 • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Testa dig för covid-19. Bor du med någon som har testat positivt för covid-19 ska du stanna hemma och boka tid för provtagning.
 • Cykla eller gå till campus om det är möjligt. Om du åker kollektivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd om det är trångt.
 • Undvik större folksamlingar och fester. Håll avstånd till andra i offentliga miljöer. Vi ber dig också att hålla avstånd när du är på campus för att plugga och inte sitta för många i trånga utrymmen.

Genom att följa Folkhälsomyndighetens råd och vaccinera oss bidrar vi alla till att hålla smittspridningen på en fortsatt hanterbar nivå och hjälper till att avlasta vården.

Läs mer om de nya råden på Folkhalsomyndighetens webb.

Nya rekommendationer från 1 december 2021

Deltagare kan behöva visa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. SLU:s undervisning påverkas inte av denna rekommendation då universitetsundervisning inte räknas som en allmän sammankomst.

På Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om vad som gäller från den 1 december.

Nytt råd från 22 november 2021

Folkhälsomyndighetens rekommendationer utökas om att testa sig för covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade bör nu testa sig vid symtom. Du ska också rapportera till SLU om du är smittad.

Följande rekommendationer gäller:

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om vad som gäller från den 22 november 2021.

Rapportera till SLU om du är smittad

Om du har testat positivt för covid-19 ska du rapportera det till SLU genom att fylla i ett formulär. Genom att göra det ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning på campus. Kom ihåg att du även ska anmäla dig sjuk till din kursledare.

Provtagning och vaccinering

Vaccinering

Du som är student på SLU får ta din första och andra dos vaccin i den region där du studerar även om du inte är skriven i regionen. Läs mer om hur du bokar tid för vaccinering på 1177:

Provtagning

Om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, såsom halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla bör du ta ett test för covid-19.

 Läs mer om provtagning på länkarna nedan:

Studierelaterad information

Anvisningar undervisningsperiod 3 (2022-01-17 - 2022-03-23)

SLU har fattat beslut om anvisningar för undervisning och examination för period 3. Beslutet innebär att de anvisningar som gällt under höstterminen 2021 förlängas och delvis revideras. De nya anvisningarna gäller förutsatt att nya beslut av Folkhälsomyndigheten eller regeringen inte påkallar en förändring.

Tilläggsbeslut avseende anvisningar för undervisning
och examination höstterminen 2021 med anledning av
covid-19-pandemin

Med anledning av att flera nationella restriktioner hävs under hösten har SLU tagit beslut om följande:

 • Beläggningsgraden i gemensamma undervisningslokaler tillåts vara 100 procent.
 • Alla programstudenter (förutom på program som erbjuds på distans) ska ha tillgång till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning (motsvarande).

Beslutet gäller från och med den 2 november 2021 till och med
den 16 januari 2022.

Läs hela tilläggsbeslutet här.

Nya anvisningar för undervisning och examination hösten 2021

Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. För att detta ska ske smittsäkert enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte alla återvända samtidigt.

 • Information om vad som gäller för din kurs kommer du att hitta på din kurssida eller i Canvas.

Gemensamma undervisningslokaler kommer inte kunna nyttjas fullt ut. Beslutet innehåller därför en prioriteringsordning för dessa lokaler. Målsättningen är att alla programstudenter ska ha campusförlagd undervisning ca en dag per vecka under period 1.

Utbyten under VT 2022

SLU Mobility Team följer kontinuerligt utvecklingen kring Covid-19 via svenska myndigheter och följer utveckling internationellt via våra partneruniversitet runtomkring i världen. I dagsläget planerar vi för att ditt utbyte ska kunna genomföras. Så fort vi får någon ny information som kan påverka ditt utbyte kontaktar vi dig.

Du som planerar att studera utomlands i vår men behöver ställa in ditt utbyte av covidrelaterade skäl kommer att kunna lämna in en sen anmälan till kurser så att du inte står utan kursplats.

Hur hålls jag som student informerad och vem ska jag kontakta vid frågor

Universitetet har kontinuerliga möten i en särskild grupp för att hantera universitetsövergripande frågor releterade till coronapandemin. De bevakar Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och beslut och följer även andra lärosätens hantering i frågan.

Alla studenter på SLU uppmanas att regelbundet gå in på studentwebbens sida om corona där ny information läggs ut fortlöpande. Viktig information kan även skickas till din studentmejl eller läggas ut i Canvas. Håll dig också uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor.

Har jag tillgång till studievägledning?

Studie- och karriärvägledarna erbjuder digitala samtal samt vägledning via telefon eller mejl. Välkommen att boka ett samtal eller besöka vår digitala drop in via Zoom.

Digitala verktyg för studier och distansundervisning

Som student på SLU har tillgång till flera digitala verktyg för onlineundervisning på distans.

Flera av verktygen kan du som student också använda för dina studier, exempelvis när du har grupparbeten eller vill plugga tillsammans med en studiekompis.

Zoom - videoföreläsning och videomöten

Zoom är ett verktyg för videomöten och föreläsningar online.

Krav på Passcode vid möten och webinar

Från 21 december 2020 är det krav på Passcode för nya möten och webinar som skapas. Passcoden genereras automatiskt när du skapar ett nytt möte eller webinar och väljer du att bjuda in till via Outlook följer passcoden med i mötesinbjudan. Om andra ska ansluta till mötet behöver du förse dem med Passcoden tillsammans med möteslänken.

Hur får jag tillgång till Zoom?

Om du har en SLU-dator så finns Zoom-klienten i Software Center på PC eller i Self Service för Mac. Om du är student finns den på studentsharet.

Tänk på att alltid logga in i Zoom med SLU-konto via Single Sign-On (SSO) när du ska använda Zoom. Skriv "slu-se" i SSO-rutan.

Aktivera Zoom

Första gången du vill bjuda in till ett eget möte i ZOOM behöver du aktivera ditt Zoom-konto. Detta gör du bara en gång genom att följa stegen nedan.

Steg för steg

 1. Gå till https://slu-se.zoom.us
 2. Välj Sign-in
  Zoom configure account
 3. Du kommer till sidan för universitetets gemensamma webbinloggning där du loggar in (Sign In with SSO). 
  Nu har du aktiverat ditt Zoom-konto. 
 4. För att använda Zoom behöver du också installera klienten.
  Gå till http://slu-se.zoom.us och välj alternativet Download Client längst ner på sidan. 

Zoom klienten

 1. Starta programmet.  
  Zoom client log in
 2. Klicka på knappen för Sign in with SSO.
  Sign in SSO
 3. Skriv "slu-se" i Company Domain.
  Sign in SSO
 4.  Logga in med ditt SLU-användarnamn och lösenord. 
 5. Zoomklienten ser ut som nedan. Om du vill starta ett möte direkt klicka på ”New meeting”, eller om du vill planera ett möte i förväg klicka på ”Schedule”. 
  Zoom meeting client

Du bör även se över dina personliga inställningar. 
I webbläsaren hamnar du på sidan för personliga inställningar när du loggar in. Från Zoom-klienten når du inställningarna via Settings-Advanced Features-Edit My Profile.

Zoom verifiering

Var 30:e dag sker en automatisk utloggning i Zoom för att verifiera inaktiva användare. Om du blir utloggad och fortfarande använder Zoom ska du logga in igen via Single Sign On (SSO) med ditt SLU-konto och lösenord, antingen i webbportalen eller via Zoom-klienten/appen på din dator eller mobil.

Gör ditt Zoom-möte säkrare

Säkerhetsikonen i mötesinställningarna gör det möjligt att aktivera eller inaktivera säkerhetsalternativ under ett möte för att säkra mötet och minimera störningar.

Zoom-guider

Canvas - lärplattform

Canvas är en webbaserad kursmiljö med virtuella kursrum som läraren på din kurs kan skapa.

Canvas har fyra funktioner:

 • Distibuerar material, instruktioner, länkar och lärandemål.
 • Möjliggör inlämning av arbeten på ett säkert sätt.
 • Kommunikation med din lärare och andra studenter i kursen.
 • Verktyg för utvärderingar, prov och duggor.

Läs mer om Canvas >>

Office 365

Du har också tillgång till molntjänsten Microsofts Office 365. Paketet ger dig tillgång till flera Office-tjänster och möjliggör kommunikation och samarbete med andra studenter och dina lärare.

Du får också 1 Tb lagring i OneDrive. Använd ditt SLU-konto när du loggar in.

Adobe

Adobes program finns på våra publika datorer. Dessa får du tillgång till genom att logga in på datorn och sen på Creative Cloud. Läs mer här. Vissa designkurser ger tillgång till Adobe för hemmabruk. Hör med din lärare om det gäller din kurs. Läs mer här för att komma igång på din egen dator. 

Affinity

Vi vill även tipsa om Affinitys svit av program för bildredigering som du kan ladda ner gratis från SLU:s från programshare eller nå via Mitt skrivbord

Mitt skrivbord

Genom att ansluta dig till tjänsten "Mitt skrivbord" får du tillgång till SLU:s standardprogram och de dokument och filer som du har sparat på en SLU-dator.

För att komma igång med Windows Internet Explorer

 1. Gå till https://rdsweb.slu.se/RDWeb/
 2. Logga in med ditt studentkonto
 3. Välj program i listan

För att komma igång med app för Mac, IOS eller Android

Mac: Ladda ner och öppna Remote Desktop-klienten från Appstore.

IOS: Installera appen Microsoft Remote Desktop från Appstore.

Android: Installera appen Microsoft Remote Desktop från Google

 1. Klicka på plus-tecknet och välj Feed (Mac)/Remote Resources (iOS).
 2. Gå till https://rdsweb.slu.se/RDWeb/feed/webfeed.aspx
 3. Logga in med ditt studentkonto
 4. Välj program i listan.

 

Håll dig uppdaterad

Pandemin är inte över och det är allas vårt ansvar att hålla oss uppdaterade på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ta del av informationen på Krisinformation.se.


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Studie- och karriärvägledningen erbjuder digitala samtal samt vägledning via telefon eller mejl. Välkommen att boka ett samtal eller besöka vår digitala drop in via Zoom. Här hittar du kontaktinformation till studie- och karriärvägledningen.

Studera med funktionsnedsättning: Om du har en varaktig funktionsnedsättning som påverkar dina studier kan du ansöka om stöd online.

Studenthälsan har öppet och här hittar du mer information. 

SLU Biblioteket - Information om bibliotekets service med anledning av coronaviruset.