Studera under coronautbrottet

Senast ändrad: 27 mars 2020
Student deltar i en Zoomföreläsning

För dig som är student på SLU innebär coronapandemin att undervisning som annars skulle ha skett på campus nu kommer att ske genom hemarbete på distans. Det finns goda möjligheter att plugga på distans med hjälp av våra digitala verktyg, som exempelvis Zoom.

Viktigt!

 • Enligt regeringsbeslut ska studier ske på distans från hemmet för att minska smittspridningen av coronaviruset. Kom inte till campus om du absolut inte måste.
 • Fr.o.m. söndag 29/3 är allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjudna enligt svensk lag.

Digitala verktyg för distansstudier

SLU har tillgång till flera digitala verktyg för onlineundervisning på distans. Flera av verktygen kan du som student också använda för dina studier, exempelvis när du har grupparbeten eller vill plugga tillsammans med en studiekompis.

Canvas - lärplattform

Canvas är en webbaserad kursmiljö med virtuella kursrum som läraren på din kurs kan skapa.

Canvas har fyra funktioner:

 • Distibuerar material, instruktioner, länkar och lärandemål.
 • Möjliggör inlämning av arbeten på ett säkert sätt.
 • Kommunikation med din lärare och andra studenter i kursen.
 • Verktyg för utvärderingar, prov och duggor.

Läs mer om Canvas >>

Zoom - videoföreläsning och videomöten

Med Zoom kan du plugga med dina studiekompisar över video, exempelvis när ni har grupparbeten. Zoom kommer också att användas för distansföreläsningar så det är bra om du bekantar dig med verktyget.

Första gången som du loggar in behöver du installera Zoom-klienten på din dator.

Zoom-guider

Office 365

Du har också tillgång till molntjänsten Microsofts Office 365. Paketet ger dig tillgång till flera Office-tjänster och möjliggör kommunikation och samarbete med andra studenter och dina lärare.

Du får också 1 Tb lagring i OneDrive. Använd ditt SLU-konto när du loggar in.

Adobe

Med anledning av beslut om distansundervisning för samtliga studenter vid SLU erbjuder vi tillfällig åtkomst till hela Adobe-sviten inklusive program som Photoshop och Indesign för nedladdning till din egna dator.

  Klicka här för att komma åt Adobe.

Mitt skrivbord

Genom att ansluta dig till tjänsten "Mitt skrivbord" får du tillgång till SLU:s standardprogram och de dokument och filer som du har sparat på en SLU-dator.

För att komma igång med Windows Internet Explorer

 1. Gå till https://rdsweb.slu.se/RDWeb/
 2. Logga in med ditt studentkonto
 3. Välj program i listan

För att komma igång med app för Mac, IOS eller Android

Mac: Ladda ner och öppna Remote Desktop-klienten från Appstore.

IOS: Installera appen Microsoft Remote Desktop från Appstore.

Android: Installera appen Microsoft Remote Desktop från Google

 1. Klicka på plus-tecknet och välj Feed (Mac)/Remote Resources (iOS).
 2. Gå till https://rdsweb.slu.se/RDWeb/feed/webfeed.aspx
 3. Logga in med ditt studentkonto
 4. Välj program i listan.

 

Tips vid hemmastudier - ta pauser och träffa kompisar digitalt

Under distansstudier är det viktigt att fortfarande ha fasta rutiner och upprätthålla social samvaro med kursare, gärna digitalt.

Som student har du säkert stenkoll på att vara social via sociala medier, som Facebook, WhatsApp, Instragram och Snapchat. Däremot är du kanske inte lika van att ha digitala sociala möten under studietid.

Här kommer några tips för en rolig och givande studiedag...

Strukturera upp din studiedag

Försök att följa dina normala tider och rutiner även när du pluggar på distans. Du kan fortfarande fika med dina studiekompisar genom att träffas virtuellt.

Rör på dig/ta en promenad

Det kan vara både fysiskt, men även psykiskt, påfrestande att plugga hemifrån under en längre period, och rutiner behövs för att det ska fungera i längden.

Ställ förslagsvis din mobil att påminna dig ett par gånger under dagen att ta riktiga pauser och låta hjärnan vila på ett annat sätt. Det är även viktigt att göra ergonomiska övningar, för att minska risken för belastningsskador.

Gå gärna en promenad eller två under dagen. Andra sätt att få fysisk rörelse kan till exempel vara att röra på armar och ben samt stäcka på ryggen m.m. Du kan också resa på dig och gå fram till ett fönster och titta så långt bort du kan i någon minut, innan du återvänder till studierna.

Säkra social kontakt

Att vara på campus bidrar till social gemenskap som har betydelse för ditt välmående. Nu när det inte sker någon aktivitet på campus är det viktigt att hitta andra sätt som kompensera det behovet.

Skype-fika. Träffa studiekompisar online på fasta tider för att ta en fika ihop och prata om dagen.

Umgås via videoverktyget Zoom. Alla studenter på SLU har tillgång till Zoom. Läs mer i rubriken Digitala verktyg för distansstudier.

Chatt för snabba frågor. Håll igång en chattdialog i något digitalt verktyg där du har löpande kontakt med dina studiekompisar under dagen. Ställ frågor till varandra eller starta en diskussion.

Ta en lunch med SLU-bibliotekets digitala språkcafé varje onsdag kl. 12-13. Alla studenter och anställda är välkomna för att öva på det svenska språket och träffa människor från olika delar av världen. https://sunet.zoom.us/j/746069352

Skapa ett effektivt och fredat arbetsutrymme

Skapa en tydlig arbetsstation i hemmet för dina studier. Det kan handla om att stänga dörren till ett rum rent fysiskt. Har du inte den möjligheten kan det fungera att "stänga in sig" mentalt genom att be andra i närheten att respektera din studietid och din nyfunna arbetsstation.

Ge dig även lite tid att strukturera upp dina tekniska hjälpmedel så att det blir enkelt och praktiskt. Var ska datorn stå? Var sitter jag bäst? Vilken stol ska jag ha?

Tentamen på distans

Under distansutbildning sker tentamen främst genom hemtententamen eller digital tentamen, exempelvis i Zoom eller Canvas. Din kursledare kommer att informera dig om vad som gäller på just din kurs.

Förlängd tid för hemtentamen kan medges av examinator för student med funktionsnedsättning som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd.

Corona FAQ för studenter

Vad gäller för allmänna sammankomster?

Uppdaterat 27 mars

Fr.o.m. söndag 29/3 är allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjudna.

Kommer ni att stänga ner universitetet eller ställa in undervisning?  

I dagsläget finns det inga planer på att stänga ner hela SLU:s verksamhet, enstaka kurser kan komma att ställas in eller flyttas.

Däremot ska alla studenter sköta sina studier hemifrån och inte i SLU:s lokaler från den 18 mars och framåt.

Vad gäller för mina studiemedel?

Som student får du behålla beslutade studiemedel. Du hittar mer information om studiemedel med anledning av coronapandemin på CSN:s webbsida.

Vad innebär social distansering?

Social distansering innebär att du ska vara hemma och bedriva dina studier hemifrån. Du som bor på campus behöver inte flytta ifrån ditt studentboende.

Du som saknar möjlighet att studera hemma kommer inte att avvisas från campus. Men håll långa avstånd till andra personer. På campus förväntas du sitta enskilt och inte i grupp.

Ska jag vara hemma och jag är sjuk eller förkyld?

Ja! Om du känner symptom på sjukdom, även mild förkyldning ska du hålla dig hemma för att minska smittspridning. Kontakta 11 77 om du är sjuk och behöver rådgivning.

Hur håller campus öppet?

Från och med den 18 mars och tills vidare kommer byggnader på SLU:s huvudorter att låsas i samma omfattning som brukar ske sommartid. Med kort och kod är husen fortsatt tillgängliga.

Studier ska dock fortfarande ske hemifrån!

Tentamen

Under distansundervisning sker hemtentamen i olika former. Hemtentamen kräver inte legitimation utan följer vanlig hantering av hemtentamen enligt Utbildningshandboken, avsnitt 8.4.

Vad gäller för verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

Regeringen rekommenderar att VFU-undervisningen ska fortgå, men att den ska genomföras med social distansering i åtanke. SLU:s förhoppning är att du som ska ut på VFU under våren kan genomföra den. Det är dock beroende av om det finns tillgång på VFU-placeringar.

I nuläget kommer vi att att prioritera sistaårsstudenter på veterinär- och djursjukskötarutbildningarna för klinikpraktik och VFU under våren.

Har jag fortfarande tillgång till studievägledning?

Studievägledning kommer vara tillgänglig på distans.

Hur hanterar SLU coronavirusutbrottet?  

Universitetet har kontinuerliga möten i en särskild grupp om coronaviruset för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar Folkhälsomyndighetens och UD:s uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.  

Om du har frågor som du inte hittar svaren på här, kan du som programstudent kontakta programstudierektorn för ditt program. Studenter som läser fristående kurser utanför ett program kontaktar kursansvarig.

Hur hålls studenter informerade om läget?  

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitetets information på studentwebbens sida om corona.  Om du har frågor om din kurs så kontakta din programstudierektor alternativt kursansvarig.

Kommer universitetet att ställa in större arrangemang?  

Uppdaterat 27 mars

Evenemang med fler än 50 deltagare ska ställas in. Fr.o.m. söndag 29/3 är
allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjudna enligt lag.

Jag bor på studentboende och är rädd för att bli smittad av mina korridorgrannar, vad kan jag göra?  

Generellt gäller att följa rekommendationer för god handhygien. Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna från Folkhälsomyndighetens Frågor och svar under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?

Jag har varit och rest i ett land där Coronaviruset finns. Kan jag gå på föreläsningar?  

All undervisning sker nu på distans så du kan delta i föreläsningar även om du har varit ute och rest.

Om du känner oro kan du kan läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller ringa 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona).

Jag är på utbyte just nu i ett land där Coronaviruset finns. Vad gäller för mig? 

Följ de råd och rekommendationer som du får av värduniversitet och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Alla studenter som är på utbytesstudier kan få ersättning via Kammarkollegiet för hemresa. Studenten ska då göra en skadeanmälan och skicka in kvitto till Kammarkollegiet.

Studenter som är på utbytesstudier och avbryter sitt utbyte på grund av Coronaviruset behöver kontakta CSN

Du är också välkommen att vända dig till mobility@slu.se  om du har frågor kring utbytesstudier.   

Kontaktar ni studenter som är i på utbyte?

SLU har kontakt med alla studenter som just nu är utbytesstudier eller praktik.

Jag gör Erasmuspraktik nu under våren. Vad händer om jag vill avbryta min praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium? 

Kontakta mobility@slu.se INNAN du avbryter din vistelse för att få bäst support. Det är inte säkert att du måste betala tillbaka stipendiet. Läs mer på Universitets och högskolerådets sida. 

Jag ska ut och resa under våren 

Tänk på att UD avråder jut nu från icke nödvändiga resor till ALLA länder. 

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka? 

Det är svårt att veta hur läget är i höst i de många länderna som vi har partneruniversitet i. Håll dig uppdaterad via UD reserekommendationer. Din internationella handläggare håller kontakt med partneruniversiteten och kan ge dig information. Sök för säkerhets skull kurser vid SLU till i höst senast den 15 april, och kom ihåg att tacka nej om det visar sig att du inte ska läsa dem.  

Jag har hyrt ut min bostad eftersom jag trodde jag skulle vara utomlands en termin. Kan universitet hjälpa mig att hitta någonstans att bo?   

Kontakta housing@slu.se. För närvarande finns lediga rum i Umeå, Uppsala och Alnarp.

Här finns information om boende: https://student.slu.se/studentliv/campus/ 


Kontaktinformation

IT-stöd:
it-stod@slu.se, 018-67 66 00

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se