Studera under coronapandemin

Senast ändrad: 02 juli 2021
Student deltar i en Zoomföreläsning

Här hittar du som är student på SLU råd och riktlinjer samt tips och verktyg för att underlätta studier under coronapandemin. Innehållet uppdateras fortlöpande.

Senaste nytt på sidan

8 juni

Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. För att detta ska ske smittsäkert enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte alla återvända samtidigt.

Läs mer under rubriken "Studierelaterad information".

Viktigt att tänka på!

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid milda symtom.
 • Har du symtom på covid-19 ska du testa dig.
 • Cykla eller promenera till campus om du har möjlighet.
 • Om du reser kollektivt, boka plats om det går, res om möjligt på tider då få reser, håll avstånd till andra och använd munskydd om det är svårt att hålla avstånd.
 • Tvätta händerna ofta och rör inte vid ansiktet.
 • Håll avstånd till varandra, respektera skyltar och märken om distans.

Provtagning och vaccinering

Vaccinering

Information om du bokar tid för vaccinering i den region där SLU har campus hittar du på 1177.se.

Vad ska jag göra om jag är sjuk?

Stanna hemma

Om du känner symptom på sjukdom, även mild förkylning ska du hålla dig hemma för att minska smittspridning.

Du bör också ta ett prov för att se om du har covid-19. Provtagningen är kostnadsfri.

Ta ett prov för covid-19

 Läs mer om provtagning på länkarna nedan:

Vad ska jag göra om testet visar att jag har covid-19?

Om testresultatet visar att du har covid-19 kommer du att få information av läkaren om hur du ska agera.

Du ska också meddela din kursledare och fylla i det här formuläret. På så sätt kan vi sätta in åtgärder för att minimera smittspridning på campus.

Vad ska jag göra om en person i mitt hushåll eller studentkorridor har covid-19?

Delat boende

Om en person i ditt hushåll (hushållskontakt) är sjuk i covid-19 kommer du att bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Det kan innebära att du under en viss tid behöver stanna hemma och studera hemifrån. Du bör också ta ett prov för covid-19 för att se om du om du är smittad, läs mer om provtagning i rubrikerna ovan.

Studentkorridor

Boende i studentkorridor räknas inte till hushållskontakter. Om en person som bor i din studentkorridor är sjuk i covid-19  behöver du därför inte stanna hemma om du inte känner dig sjuk. Har ni haft nära kontakt med varandra bör du tar ett prov för covid-19, läs mer om provtagning i rubrikerna ovan.

Hör du till en riskgrupp?

Kontakta din kursledare för att ta reda på hur du kan följa undervisningen eller ta igen missade moment. Kontaktinformation hittar du på kurssidan.

Studierelaterad information

Nya anvisningar för undervisning och examination hösten 2021

Från höstterminens start får undervisning och examination genomföras på campus. För att detta ska ske smittsäkert enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan inte alla återvända samtidigt.

 • Information om vad som gäller för din kurs kommer du att hitta på din kurssida eller i Canvas.

Gemensamma undervisningslokaler kommer inte kunna nyttjas fullt ut. Beslutet innehåller därför en prioriteringsordning för dessa lokaler. Målsättningen är att alla programstudenter ska ha campusförlagd undervisning ca en dag per vecka under period 1.

Skärpta anvisningar för undervisning och examination för sommarterminen

Beslutet gäller endast sommarterminen, nytt beslut finns för hösten 2021, se ovan.

Utbyten under HT 2021

SLU Mobility Team följer kontinuerligt utvecklingen kring Covid-19 via svenska myndigheter och följer utveckling internationellt via våra partneruniversitet runtomkring i världen. I dagsläget planerar vi för att ditt utbyte ska kunna genomföras. Så fort vi får någon ny information som kan påverka ditt utbyte kontaktar vi dig.

Du som planerar att studera utomlands i höst men behöver ställa in ditt utbyte av covidrelaterade skäl kommer att kunna lämna in en sen anmälan till kurser så att du inte står utan kursplats.

Hur hålls jag som student informerad och vem ska jag kontakta vid frågor

Universitetet har kontinuerliga möten i en särskild grupp för att hantera universitetsövergripande frågor releterade till coronapandemin. De bevakar Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och beslut och följer även andra lärosätens hantering i frågan.

Alla studenter på SLU uppmanas att regelbundet gå in på studentwebbens sida om corona där ny information läggs ut fortlöpande. Viktig information kan även skickas till din studentmejl eller läggas ut i Canvas. Håll dig också uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor.

Har jag tillgång till studievägledning?

Studie- och karriärvägledarna erbjuder digitala samtal samt vägledning via telefon eller mejl. Välkommen att boka ett samtal eller besöka vår digitala drop in via Zoom.

Åtgärder på campus

SLU har gjort flera anpassningar i studiemiljön för att du ska känna dig trygg på campus, och anpassat tentamenslokalerna för att minska risken för smitta. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och respektera skyltar och märken om distans när du är på campus. 

Vad kan jag göra för att förhindra att sprida smitta eller bli smittad när jag är på campus?

 • Stanna hemma om du är sjuk eller förkyld, även vid milda symptom.
 • Var noga med handhygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Undvik att röra dig vid ansiktet (ögon, näsa, mun).
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Hälsa inte genom att ta i hand eller kramas.
 • Håll avstånd till varandra.

Hur tar jag mig till campus på ett säkert sätt?

 • Cykla eller promenera till campus om du har möjlighet.
 • Om du åker med kollektivtrafik, håll avstånd till andra och tänk på att inte ta dig i ansiktet innan du tvättat händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Vilka åtgärder har vidtagits på campus för minskad smittspridning?

För att hålla avstånd i gemensamma undervisningslokaler och på campusgemensamma ytor görs flera åtgärder:

Möblering i sal

 • undervisningssalar möbleras utifrån gällande regler om distans.
 • Följ anvisning i salen och lyssna på din lärare

Studentkök

 • Bord på befintliga matplatser dras isär för att öka avståndet. Fler bord med sittplatser i anslutning till studentkök skapas där det är möjligt.
 • Ha gärna med dig kall mat för att minimera trängsel i kök.

Handspritstationer

 • Handspristationer finns utplacerade i gemensamma utrymmen.
 • I eller utanför datasalar finns desinfektionsmedel och papper så att du kan torka av tangentborden utöver lokalvårdens kontinuerliga desinficering.

Skyltning

 • Klistermärken med fotsteg fästs på golv för att det lättare ska gå att hålla distans till andra.
 • Tejp/färgat band blockar av rader i aulor och stora gradängsalar som inte ska nyttjas.
 • Huvudentrédörrar samt dörrar till vissa stora salar märks upp med laminerade skyltar ”IN” och ”OUT” för att säkra logistik där många möts.

Stänkskydd i plexiglas

 • Stänkskydd placeras vid Servicecenter och andra fast bemannade receptioner för att skydda personal och studenter där det är svårt att hålla avstånd till varandra.

Anpassning av tentamenslokaler

SLU har skapat nya rutiner och anpassat tentamenslokalerna för att upprätthålla distansen mellan studenter som tenterar och minska risken för smitta. SLU tillhandahåller munskydd för de studenter som önskar använda ett sådant under salstentamen. Om du använder munskydd behöver du tillfälligt ta av det vid id-kontroll.

Åtgärder som gjorts:

 • Ökat avstånd mellan platser i salar.
 • Fotspår som markerar flödet av köer in till salarna.
 • Tillgång till handsprit vid huvudentréerna till respektive hus.
 • Ytdesinficering i salarna om någon vill torka av sin bänk.
 • Endast egna pennor för signera entré- och inlämningslistor.
 • Plexiglas mellan studenter och värdar vid alla former av avprickning och frågor.
 • Insläpp påbörjas extra tidigt för att minska köbildning.
 • Insläpp från flera dörrar där det är möjligt.
 • Endast föranmälda studenter får tentera.
 • Toaletter i anslutning städas oftare än normalt.
 • Datorer för studenter med anpassat stöd spritas noga av efter användning.

Digitala verktyg för studier och distansundervisning

Som student på SLU har tillgång till flera digitala verktyg för onlineundervisning på distans.

Flera av verktygen kan du som student också använda för dina studier, exempelvis när du har grupparbeten eller vill plugga tillsammans med en studiekompis.

Zoom - videoföreläsning och videomöten

Zoom är ett verktyg för videomöten och föreläsningar online.

Krav på Passcode vid möten och webinar

Från 21 december 2020 är det krav på Passcode för nya möten och webinar som skapas. Passcoden genereras automatiskt när du skapar ett nytt möte eller webinar och väljer du att bjuda in till via Outlook följer passcoden med i mötesinbjudan. Om andra ska ansluta till mötet behöver du förse dem med Passcoden tillsammans med möteslänken.

Hur får jag tillgång till Zoom?

Om du har en SLU-dator så finns Zoom-klienten i Software Center på PC eller i Self Service för Mac. Om du är student finns den på studentsharet.

Tänk på att alltid logga in i Zoom med SLU-konto via Single Sign-On (SSO) när du ska använda Zoom. Skriv "slu-se" i SSO-rutan.

Aktivera Zoom

Första gången du vill bjuda in till ett eget möte i ZOOM behöver du aktivera ditt Zoom-konto. Detta gör du bara en gång genom att följa stegen nedan.

Steg för steg

 1. Gå till https://slu-se.zoom.us
 2. Välj Sign-in
  Zoom configure account
 3. Du kommer till sidan för universitetets gemensamma webbinloggning där du loggar in (Sign In with SSO). 
  Nu har du aktiverat ditt Zoom-konto. 
 4. För att använda Zoom behöver du också installera klienten.
  Gå till http://slu-se.zoom.us och välj alternativet Download Client längst ner på sidan. 

Zoom klienten

 1. Starta programmet.  
  Zoom client log in
 2. Klicka på knappen för Sign in with SSO.
  Sign in SSO
 3. Skriv "slu-se" i Company Domain.
  Sign in SSO
 4.  Logga in med ditt SLU-användarnamn och lösenord. 
 5. Zoomklienten ser ut som nedan. Om du vill starta ett möte direkt klicka på ”New meeting”, eller om du vill planera ett möte i förväg klicka på ”Schedule”. 
  Zoom meeting client

Du bör även se över dina personliga inställningar. 
I webbläsaren hamnar du på sidan för personliga inställningar när du loggar in. Från Zoom-klienten når du inställningarna via Settings-Advanced Features-Edit My Profile.

Zoom verifiering

Var 30:e dag sker en automatisk utloggning i Zoom för att verifiera inaktiva användare. Om du blir utloggad och fortfarande använder Zoom ska du logga in igen via Single Sign On (SSO) med ditt SLU-konto och lösenord, antingen i webbportalen eller via Zoom-klienten/appen på din dator eller mobil.

Gör ditt Zoom-möte säkrare

Säkerhetsikonen i mötesinställningarna gör det möjligt att aktivera eller inaktivera säkerhetsalternativ under ett möte för att säkra mötet och minimera störningar.

Zoom-guider

Canvas - lärplattform

Canvas är en webbaserad kursmiljö med virtuella kursrum som läraren på din kurs kan skapa.

Canvas har fyra funktioner:

 • Distibuerar material, instruktioner, länkar och lärandemål.
 • Möjliggör inlämning av arbeten på ett säkert sätt.
 • Kommunikation med din lärare och andra studenter i kursen.
 • Verktyg för utvärderingar, prov och duggor.

Läs mer om Canvas >>

Office 365

Du har också tillgång till molntjänsten Microsofts Office 365. Paketet ger dig tillgång till flera Office-tjänster och möjliggör kommunikation och samarbete med andra studenter och dina lärare.

Du får också 1 Tb lagring i OneDrive. Använd ditt SLU-konto när du loggar in.

Adobe

Adobes program finns på våra publika datorer. Dessa får du tillgång till genom att logga in på datorn och sen på Creative Cloud. Läs mer här. Vissa designkurser ger tillgång till Adobe för hemmabruk. Hör med din lärare om det gäller din kurs. Läs mer här för att komma igång på din egen dator. 

Affinity

Vi vill även tipsa om Affinitys svit av program för bildredigering som du kan ladda ner gratis från SLU:s från programshare eller nå via Mitt skrivbord

Mitt skrivbord

Genom att ansluta dig till tjänsten "Mitt skrivbord" får du tillgång till SLU:s standardprogram och de dokument och filer som du har sparat på en SLU-dator.

För att komma igång med Windows Internet Explorer

 1. Gå till https://rdsweb.slu.se/RDWeb/
 2. Logga in med ditt studentkonto
 3. Välj program i listan

För att komma igång med app för Mac, IOS eller Android

Mac: Ladda ner och öppna Remote Desktop-klienten från Appstore.

IOS: Installera appen Microsoft Remote Desktop från Appstore.

Android: Installera appen Microsoft Remote Desktop från Google

 1. Klicka på plus-tecknet och välj Feed (Mac)/Remote Resources (iOS).
 2. Gå till https://rdsweb.slu.se/RDWeb/feed/webfeed.aspx
 3. Logga in med ditt studentkonto
 4. Välj program i listan.

 

Tips vid hemmastudier - ta pauser och träffa kompisar digitalt

Under distansstudier är det viktigt att fortfarande ha fasta rutiner och upprätthålla social samvaro med kursare, gärna digitalt.

Som student har du säkert stenkoll på att vara social via sociala medier, som Facebook, WhatsApp, Instragram och Snapchat. Däremot är du kanske inte lika van att ha digitala sociala möten under studietid.

Här kommer några tips för en rolig och givande studiedag...

Strukturera upp din studiedag

Försök att följa dina normala tider och rutiner även när du pluggar på distans. Du kan fortfarande fika med dina studiekompisar genom att träffas virtuellt.

Rör på dig/ta en promenad

Det kan vara både fysiskt, men även psykiskt, påfrestande att plugga hemifrån under en längre period, och rutiner behövs för att det ska fungera i längden.

Ställ förslagsvis din mobil att påminna dig ett par gånger under dagen att ta riktiga pauser och låta hjärnan vila på ett annat sätt. Det är även viktigt att göra ergonomiska övningar, för att minska risken för belastningsskador.

Gå gärna en promenad eller två under dagen. Andra sätt att få fysisk rörelse kan till exempel vara att röra på armar och ben samt stäcka på ryggen m.m. Du kan också resa på dig och gå fram till ett fönster och titta så långt bort du kan i någon minut, innan du återvänder till studierna.

Säkra social kontakt

Att vara på campus bidrar till social gemenskap som har betydelse för ditt välmående. Nu när det inte sker någon aktivitet på campus är det viktigt att hitta andra sätt som kompensera det behovet.

Skype-fika. Träffa studiekompisar online på fasta tider för att ta en fika ihop och prata om dagen.

Umgås via videoverktyget Zoom. Alla studenter på SLU har tillgång till Zoom. Läs mer i rubriken Digitala verktyg för distansstudier.

Chatt för snabba frågor. Håll igång en chattdialog i något digitalt verktyg där du har löpande kontakt med dina studiekompisar under dagen. Ställ frågor till varandra eller starta en diskussion.

Ta en lunch med SLU-bibliotekets digitala språkcafé varje onsdag kl. 12-13. Alla studenter och anställda är välkomna för att öva på det svenska språket och träffa människor från olika delar av världen. https://sunet.zoom.us/j/746069352

Skapa ett effektivt och fredat arbetsutrymme

Skapa en tydlig arbetsstation i hemmet för dina studier. Det kan handla om att stänga dörren till ett rum rent fysiskt. Har du inte den möjligheten kan det fungera att "stänga in sig" mentalt genom att be andra i närheten att respektera din studietid och din nyfunna arbetsstation.

Ge dig även lite tid att strukturera upp dina tekniska hjälpmedel så att det blir enkelt och praktiskt. Var ska datorn stå? Var sitter jag bäst? Vilken stol ska jag ha?

Håll dig uppdaterad

Alla studenter och medarbetare på SLU ska känna sig trygga på campus. Det är allas vårt ansvar att följa och hålla oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens och universitetets riktlinjer för att hålla smittspridningen nere.


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177 och krisinformation.se eller kontakta 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Anställda som har frågor angående hanteringen av denna fråga vid SLU eller för praktiska lösningar i händelse av smitta kontaktar sin närmsta chef.

Studenter kontaktar programstudierektorn (PSR) på programmet, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Studie- och karriärvägledningen erbjuder digitala samtal samt vägledning via telefon eller mejl. Välkommen att boka ett samtal eller besöka vår digitala drop in via Zoom. Här hittar du kontaktinformation till studie- och karriärvägledningen.

Studera med funktionsnedsättning: Om du har en varaktig funktionsnedsättning som påverkar dina studier kan du ansöka om stöd online.

Studenthälsan har öppet och här hittar du mer information. 

SLU Biblioteket - Information om bibliotekets service med anledning av coronaviruset. 

Sidansvarig: utb-webb@slu.se