New search
BI1290

The behavioural biology of the horse

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om hästen som biologisk varelse med fokus på beteende. Fördjupade kunskaper om hästars etologi kan medföra bättre välfärd för hästen och säkrare hästhantering för oss människor. Kursen ger dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om även efter kursens slut. Helgträffarna innebär möten och diskussioner med andra kursdeltagare vilket ger möjlighet till ett utökat kontaktnät och en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök ges förutsättningar för ett ökat lärande och praktiska tillämpningar av kursens teoretiska grund.

Information from the course leader

Hej Alla!
Nu har vi satt datum för kursens obligatoriska helgträffar i Skara. Dessa blir samt 4-5 feruari samt 13-14 maj 2023. Lördagar startar vi kl. 10 söndagar slutar vi kl. 15:00.

Här hittar du info om campus i Skara SLU Skara | Externwebben. Vi kommer att vara i Forskningshuset Gråbrödragatan, 19, skara - karta på Eniro.

Här hittar du boende i Skara Kom som du är - bo som du vill! (vastsverige.com)

Varmt välkomna!
Jenny Yngvesson & Anna Lundberg

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1290-30277 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1290

Academic year 2023/2024

The behavioural biology of the horse (BI1290-30024)

2024-01-15 - 2024-06-02

Academic year 2021/2022

The behavioural biology of the horse (BI1290-30259)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

The behavioural biology of the horse (BI1290-30126)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

The behavioural biology of the horse (BI1290-30220)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

The behavioural biology of the horse (BI1290-30187)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

The behavioural biology of the horse (BI1290-30253)

2018-01-15 - 2018-06-03

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier för kursen Hästens beteendebiologi 2023

Kursmål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. beskriva hästens evolutionära bakgrund både vad gäller miljö och beteendemässiga anpassningar,
2. beskriva hästens beteendestörningar, hur dessa uppkommer, hur dessa kan förebyggas och hanteras,
3. översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar hästens inhysningsmiljö, skötsel och hantering,
4. analysera och diskutera hästens beteende utifrån olika perspektiv och med olika målgrupper,
5. redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan olika hästhållningssystem och hur dessa påverkar hästens beteende,
6. under handledning granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående hästars inhysning och beteende,
7. översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende häst.

Kursmoment och betyg:

  • Helgträffar (behandlar framförallt kursmål 1, 2 & 4)

På momentet ges betygen U/3
För betyget 3: Medverkan vid obligatoriska helgträffar, eller vid giltig frånvaro, godkända ersättningsuppgifter.

  • Canvas-quizzar

På momentet ges betygen U/3
För betyget 3: Studenten har godkänt resultat på de två självrättande quizzarna på Canvas.

  • Intressant läsning

På momentet ges betygen U/3
För betyget 3: Studenten genomför en individuell reflektions samt deltar vid minst fem godkända reflektioner i studiegruppen.

  • Reflektioner efter helgträffar

På momentet ges betygen U/3
För betyget 3: Studenten skriver en godkänd reflektion efter varje helgträff

  • Projektarbete i grupp (behandlar kursmål 1-4, 6-7)

På momentet ges betygen U/3
För betyget 3: Studenten deltar aktivt i grupparbetet med en frågeställning inom hästetologi, samt tar aktiv del i redovisningen av grupparbetet.

  • Hästgnäggsinlägg i grupp (behandlar kursmål 4)

På momentet ges betygen U/3
För betyget 3: Studenten deltar aktivt i gruppens inlägg om aktuella mediala hästhändelser.

  • Individuell studiebesöksrapport (behandlar kursmål 1-6)

På momentet ges betygen U/3/4/5

För betyget 3: Studenten planerar, genomför ett studiebesök och redovisar detta skriftligt. Hästhållningen beskrivs i ord och bild och en vetenskaplig bakgrund ges till hästars beteendebehov. Minst 1 vetenskaplig referens ska användas.

För betyget 4: Utöver nivå 3
- inkluderar studenten en diskussion över hästarnas tidsbudget.
- redovisar studenten en plan för förbättring av den besökta hästhållningen och underbygger denna plan med minst 1 ytterligare vetenskaplig artikel (tot 2 vetenskapliga referenser).

För betyget 5: Utöver nivå 3 och 4
- redovisar studenten en figur över hästarnas tidsbudget vilken jämförs med en tidsbudget för frilevande hästar.
- föreslår studenten även en plan för hur denna förbättring kan kommuniceras på ett konstruktivt och positivt sätt med hästhållaren.
- inkluderas ytterligare 1 vetenskaplig referens (tot 3 vetenskapliga referenser).

Totalbetyg på kursen:

För totalbetyget 3:
Godkänt deltagande på obligatoriska moment

För totalbetyget 4:
Utöver betyg 3; Betyg på 4 studiebesöksrapporten

För totalbetyget 5:
Utöver betyg 3; Betyg på 5 studiebesöksrapporten

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Biology
Course code: BI1290 Application code: SLU-30277 Location: Location independent Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 25%