SLU news

Då skogen kom till Alnarp

Published: 29 September 2020
Southern Swedish Forest Research Centre

Fröet till den skogliga verksamheten i Alnarp såddes när lantbruksuniversitetets skogliga fakultet flyttades till Umeå 1977. Det sydsvenska skogsbruket enades om att forskning behövdes på närmre håll. Det resulterade i en utredning som presenterades 1986. Året efter började verksamheten i Alnarp.

Pelle Gemmel utsågs till programledare, ganska omgående ställde Göran Örlander, PM Ekö och Eric Agestam upp och följde med söderut. De förfogade över 50 miljoner kronor (motsvarar 100 miljoner kronor i dagens penningvärde) fördelade på 6 år.
Verksamheten startade med en enhet i Alnarp, etablering av Asa försökspark och en utökning av Tönnersjöhedens försökspark inklusive Skarhults försökspark. Forskningen bedrevs i nära kontakt med skogsnäringen, den var fältbaserad med en mängd både lång- och kortsiktiga fältexperiment.
Enheten uppgraderades till en institution och parallellt med forskningen växte utbildningen med doktorander, kurser och program. Under åren har institutionen levererat en mängd studenter och över 60 doktorer till skogssektorn, både nationellt och internationellt.
Och allt började med fyra kurskamrater från utbildningen till jägmästare. Här följer deras egna berättelser.

Läs mer HÄR


Contact