SLU news

Lokalproducerad flis som täckmaterial

Published: 16 September 2019
trees with wood chips at campus

Ris, buskar och träd som tagits ned på Ultunaområdet, men även på Akademiska Hus övriga fastigheter i Uppsala testas som täckmaterial i rabatter.

‒ Tidigare har vi låtit flisa materialet när vår ristipp på Ultuna börjar bli full och kört det till värmeverket i Uppsala, men i år testar vi att återanvända lite av flismaterialet i trädgropar längs Almas Allé berättar Lovisa Fogelfors på Svensk Markservice. Vi var lite oroliga för hur utseendet skulle tas emot på material från SLU, men vi har fått positiv respons på det så det är något som vi kommer kunna utvidga till fler ytor.

Dessa ytor har tidigare fyllts med täckbark som köpts in från Hasselfors. Det är både en vinst i kretsloppstänk och minskade transporter, men även ekonomiskt för SLU eftersom täckmaterial inte ingår i det fasta priset för skötseln. 

Related pages: